วัดใหม่อมตรสจัดบำเพ็ญกุศลฯ อุทิศถวายแด่ เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)

พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานครบรอบ ๑๔๘ ปี มรณกาล อุทิศถวายแด่ เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) และอดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่อมตรส ทุกรูป โดยมี พระครูวิบูลอนุกิจ เจ้าอาวาสวัดใหม่อมตรส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ คุณสมชาย ภัทรมาลัย ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ณ วิหารสมเด็จฯ วัดใหม่อมตรส กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓