วัดโมลีโลกยารามจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา โดยเจ้าคุณพระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพลตำรวจเอก ดร.วิระชัย ทรงเมตตา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีคณะสงฆ์ สามเณร วัดโมลีโลกยาราม และข้าราชการ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ มณฑลพิธี วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร