วัดอินทรวิหารจัดงานบำเพ็ญกุศลฯ คล้ายวันมรณภาพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ปีที่ ๑๔๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน 2563

ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เนื่องในงานวันคล้ายวันมรณภาพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ปีที่ ๑๔๘ วันจันทร์ ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น ณ วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร