วัดอรุณฯ เปิดวัดให้เข้าชมได้ตามปกติแล้ว หลังมาตรการโควิด-19 เริ่มผ่อนคลาย

พระครูปลัดดิลกวัฒน์ (ชุมพร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม กล่าวว่า วัดอรุณราชวราราม พร้อมเปิดให้พุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาภายในวัดได้ตามปกติแล้ว โดยยังคงมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทุกคนที่เข้ามาในวัดต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ลงทะเบียนก่อนเข้าวัด ทั้งต้องสวมใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ภายในวัด

เลขานุการวัดอรุณฯ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้เมื่อวันที่ 11 ก.พ.ที่ผ่านมาทางวัดอรุณฯ ยังได้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ปริตตานุภาพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อความเป็นสวัสดิมงคล ที่ลานพระปรางค์วัดอรุณฯ โดยมีพระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท) เจ้าอาวาสวัดอรุณฯ กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 9 เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าว เพื่อต้องการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพระภิกษุสามเณรภายในวัดหลังจากที่สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอกใหม่เริ่มคลี่คลาย ทั้งยังเป็นการไล่โรคภัยไข้เจ็บ และเพื่อความเป็นสิริมงคล ในการที่วัดอรุณฯจะเปิดวัดเป็นปกติ หลังจากที่ต้องปิดวัดในช่วงเดือนม.ค.ทั้งเดือน เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19