วัดอรุณฯ ตั้งโรงทานถวายภัตตาหารพระ-เณรออกบิณฑบาตไม่ได้

พระครูปลัดดิลกวัฒน์ (ชุมพร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม กล่าวว่า ตามที่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอกใหม่ ส่งผลให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดอรุณฯ ไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท) เจ้าอาวาสวัดอรุณฯ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะภาค 9 จึงมีนโยบายให้จัดตั้งโรงทานวัดอรุณฯ เพื่อจัดทำอาหารปิ่นโตไปถวายพระภิกษุสามเณรภายในวัดทั้งในช่วงเวลาฉันภัตตาหารเช้า และเพล ทุกวัน ตั้งแต่เดือนพ.ค.เป็นต้นมา และจะดำเนินโครงการนี้ไปตลอดจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะคลี่คลาย พร้อมกันนี้โรงทานวัดอรุณฯ ยังมีการจัดทำอาหารกล่องมอบให้ผู้นำชุมชนใกล้เคียงวัดอรุณฯ ชุมชนละ 100 กล่อง เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย

เลขานุการวัดอรุณฯ กล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสนใจร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนค่าภัตตาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค ในโครงการโรงทานวัดอรุณ สามารถร่วมบริจาคได้ที่สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม โทร.02-8912185 หรือร่วมบริจาคผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 055-255170-1 ชื่อบัญชี วัดอรุณราชวราราม เพื่องานสาธารณะสงเคราะห์