วัดอรุณวรารามจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่ง “กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร” เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๓๑๐

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่ง “กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร” เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๓๑๐

โดยการนี้ พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้อาราธนาพระเถรานุเถระ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ สวดพระพุทธมนต์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พระภิกษุสามเณรทั้งพระอาราม รับทักษิณานุประทาน ฉันภัตตาหารเพล

ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน พ่อค้า ประชาชน ชาวชุมชนวัดอรุณราชวราราม เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร