วัดอรุณราชวรารามปิดวัดทำความสะอาดใหญ่ ให้วัดปลอดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ก่อนเปิดให้สาธุชนเข้าวัดในที่วันที่ ๑ กพ. ๒๕๖๔ นี้

สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด ที่กำลังแพร่ระบาด ในประเทศ รวมถึงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) จึงต้องขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทุกท่านทราบ ว่าทางวัดอรุณราชวราราม จะปิดทำการ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ตั้งแต่วันที่ 6 – 31 มกราคม 2564

โดยในระหว่างการปิดวัด วัดอรุณราชวราราม พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการเจ้าคณะภาค ๙ และเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม  ได้เมตตาพาพระภิกษุ สามเณร และเจ้าหน้าที่วัดอรุณราชวราราม ล้างทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ เพื่อความสะอาด และปลอดภัยทั่วทั้งพระอาราม เพื่อความปลอดภัยจากไวรัสโควิด-๑๙   เมื่อถึงเวลาเปิดให้เข้าวัดทำบุญไหว้พระได้ ในวันที่ ๑ กุมพาพันธ์นี้

 

พร้อมกันนี้ พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก ได้ให้ธรรมะ ๒ ประการเพื่อชนะไวรัสโควิด