วัดอรุณราชวราราชจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในโอกาสคล้ายวันปราบดาภิเษก

เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในโอกาสคล้ายวันปราบดาภิเษก ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมี พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานจัดงาน ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๐.๓๐ น.

พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานพิธีบวงสรวง เนื่องในโอกาสคล้ายวันปราบดาภิเษก ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ มณฑลพิธีหน้าพระพุทธปรางค์ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เวลา ๐๗.๐๐ น.

ภาพ/ข่าว น.ส.พ.ธรรมนำโลก