วัดศรีสุดาราม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาฏฯ