วัดร้างร้อยปีนนทบุรี เตรียมยกฐานะเป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษา

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2564 เวลา 11.00 น. ที่อาคารรัฐสภาเกียกกาย ห้องประชุม ผส.313 การประชุมของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สภาฯ ได้ประชุมในประเด็นของ วัดกระทางโหง (ร้าง) หรือวัดคฑาโหง ที่ตั้งอยู่ที่ ต.บางเลน อ.บางใหญ่ (ตลาดขวัญ) จ.นนทบุรี      โดยนายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน ได้เปิดเผยว่า วัดกระทางโหง ปัจจุบันเป็นวัดร้าง มีพระประธานตั้งอยู่ในอาคารคล้ายอุโบสถเก่า มุงหลังคาชั่วคราว ชาวบ้านบริเวณโดยรอบเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ มีเนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 9 ตารางวา

เบื้องต้นคณะสงฆ์ทั้งอำเภอบางใหญ่ เห็นว่าสมควรมีการยกฐานะให้เป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา แต่ด้วยในปี 2562 ได้มีผู้ประสงค์ขอเช่าปีต่อปี ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2564 สำนักงานพระพุทธศาสนาได้รับการร้องจากคณะสงฆ์อำเภอบางใหญ่เพื่อขอยกเลิกการเช่าและขอยกให้เป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษา ทั้งนี้อยู่ระหว่างการเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.) เพื่อพิจารณาต่อไป

ด้าน นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สภาฯ กล่าวถึงการยกฐานะให้วัดร้าง ให้กลายเป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาเป็นเรื่องที่ดี ทั้งนี้ตนได้ให้ฝ่ายกฎหมายศึกษาสัญญาการเช่าแล้ว สำนักพุทธโดยคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.) มีสิทธิ์ขาดที่จะให้ต่อสัญญาหรือไม่ และที่ผ่านมาก็ล่วงเลยมาแล้วถึง 5 เดือนที่ไม่มีการต่อสัญญา ซึ่งผลในทางกฎหมายจะต้องต่อสัญญาปีต่อปี ทั้งนี้ตนเห็นว่าควรเกิดการคุยกันระหว่างคนเช่าเดิมและสำนักพุทธ เพื่อให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ เป็นศูนย์กลางของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน ตำบลบางเลน ต่อไป สำหรับการช่วยเหลือปัญหาต่างในพุทธศาสนาเป็นหน้าที่ของ อนุ กมธ. ทุกคนที่ต้องทำงานในหน้าที่ให้สำเร็จ ตามอำนาจหน้าที่ ๆ ต้องปฏิบัติอยู่แล้ว

(จากเว๊ปไซด์ เดอะบุดดา)