วัดระฆัง จัดบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๘๕ ปี พระเดชพระคุณพระธรรมธีราชมหามุนี (หลวงพ่อเที่ยง)

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.ณ ศาลาการเปรียญบูรพาจารย์ วัดระฆังโฆสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เวลา ๑๖.๐๐ ศิษยานุศิษย์ และกองงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาธรรมะสู่ดวงใจ ได้จัดพิธีบวงสรวงสังเวชเทพยดา และเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ ทำบุญเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ สืบชะตา อายุวัฒนมงคล ครบรอบ ๘๕ ปี พระเดชพระคุณพระธรรมธีราชมหามุนี (เที่ยง อคฺคธมฺโม ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม และพิธีสมโภชฉลองรูปเหมือนปิดทองคำองค์หลวงปู่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรฺหมรํสี) ขนาดเท่าของจริง ๔ องค์ อัญเชิญประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์ระฆังพรหมรังสี วัดดอนชมพู อ.สูงโนน จ.นครราชสีมา

อนึ่งในภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. วัดระฆังฯ ได้แจกทาน ข้าวสารอาหารแห้งให้ประชาชน จำนวน ๑,๒๐๐ ชุด ภาคบ่าย แจกทาน ข้าวสารอาหารแห้งให้ประชาชนในชุมชน อีกจำนวน ๑,๒๐๐ ชุด เพื่อสงเคราะห์ประชาชนที่ประสบความยากลำบากในสถานการณ์ไวรัสโควิด ๑๙ กำลังระบาด ตามพระราชดำริสมเด็จพระสังฆราชฯ

พระเดชพระคุณพระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง อคฺคธมฺโม ป.ธ.๙)

เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑

“พระ” ผู้ประเสริฐ เกิดมรรคผล

“ธรรม” บันดล หนทาง สว่างใส

“ธีรราช” เป็นปราชญ์สงฆ์ ขององค์ภูวไนย

“มหา” ใหญ่ ใจกว้าง ดังธารา

 

“มุนี” มีความเพียร เฆี่ยนกิเลส

ถือครองเพศ สมณะ พระศาสนา

พระเที่ยงตรง สงฆ์เที่ยงธรรม นำศรัทธา

หมู่บรรดา สาธุชน คนพึ่งบุญ

 

พระธรรมธีรราช มหามุนี

พระสงฆ์ดี ผู้มีธรรม นำเกื้อหนุน

ศีล สมาธิ ปัญญา บริบูรณ์

เมตตาคุณ เมตตาธรรม งามมุนี

 

30 มิถุนา วาระชาติฤกษ์

บุญบุกเบิก ฤกษ์นำพา มาเสริมศรี

เกิดพระสงฆ์ ผู้ทรงธรรม นำความดี

ประชาชี ประชาชน คนศรัทธา

 

๘๕ ปี  ๖๕ พรรษา อายุวัฒนะ

กราบคุณพระ รัตนตรัย ได้รักษา

หลวงปู่โต พรหฺมรังสี มีเมตตา

พระประธาน ยิ้มรับฟ้า ประทานพร

 

ให้หลวงพ่อ โรคภัย จงหายขาด

ให้องอาจ บารมี มิย่อหย่อน

มวลศัตรู หมู่มาร อย่าราญรอน

สิ้นนิวรณ์ สิ้นกิเลส เหตุแห่งมาร

 

เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ให้หมู่ศิษย์

เป็นเข็มทิศ ชี้ทางธรรม นำประสาน

เป็นแสงธรรม นำผู้คน พ้นบ่วงมาร

เป็นสายธาร แห่งเมตตา พาร่มเย็น

 

เป็นอาทิตย์ ส่องสว่าง กลางเวหา

ดั่งปัญญา  สว่างใจ ได้มองเห็น

เป็นพระจันทร์ ส่องไสว ในวันเพ็ญ

ดูงามเด่น เป็นประกาย ในราตรี

 

เป็นต้นไม้ ให้ร่มเงา เช้ายันค่ำ

ดั่งร่มธรรม ฉ่ำเย็น เป็นสุขี

เป็นสายฝน ชโลมรื่น ชื่นฤดี

ดั่งไมตรี แก่หมู่ศิษย์ จิตเมตตา

 

เป็นภูเขา เฝ้าระวัง บังลมพัด

ดั่งร่มฉัตร กางกั้น หมู่ปัญหา

เป็นประทีป สานแสง แห่งศรัทธา

ดั่งปัญญา พานำ ทำความดี

 

ขอวาระ ชาติฤกษ์ บุญเบิกฟ้า

๓๐ มิถุนา มาอุบัติ กาลบัดนี้

ขอศีลทาน ภาวนา บารมี

๘๕ ปี ให้หลวงพ่อ อายุวัฒนมงคล.

 

พระครูสังฆรักษ์ปัญญา วรปญฺญาเมธี

ประพันธ์

 

กองงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา “ธรรมะสู่ดวงใจ”และศิษยานุศิษย์ครอบครัวบุญ “ธรรมะสู่ดวงดวงใจ” ทุกคนทุกท่าน น้อมถวายมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมธีรราชมหามุนี ขอพระเดชพระคุณหลวงพ่อ มีอายุวัฒนมงคล สุขภาพแข็ง เป็นร่มโพธิ์ใบใหญ่ เป็นร่มไทร ใบหนาให้แก่บรรดาศิษยานุศิษย์ ได้พึ่งพาอาศัยใบบุญตลอดไป

 

ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง

 

พระธรรมวิทยากร

กองงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา “ธรรมะสู่ดวงใจ”

และครอบครัวบุญ “ธรรมะสู่ดวงใจ” วัดระฆังโฆสิตาราม

 

พระครูพิพิธวรกิจจาทร ประธานกองงานเผยแผ่

พระครูปลัดธีรวัฒน์ เลขานุการกองงานเผยแผ่

พระครูสังฆรักษ์ปัญญา วรปญฺญาเมธี พระธรรมวิทยากร

พระครูธรรมธรรมานพ สุชาโต พระธรรมวิทยากร

พระครูสังฆรักษ์สมชาย อติพโล พระธรรมวิทยากร

 

กองงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา “ธรรมะสู่ดวงใจ”

“เสียสละ มุ่งมั่น สร้างสรรค์ งานพระศาสนา”