วัดพิชยญาติการาม เปิดคอร์สปฏิบัติธรรม 10 วัน ระหว่าง 1-10 ก.ค. 2563

วัดพิชยญาติการาม เชิญชวนปฏิบัติธรรม “วิปัสสนากรรมฐาน” โดยเปิดคอร์สปฏิบัติธรรม 10 วัน  ระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2563 และเปิดคอร์สปฏิบัติธรรม ประจำวันเสาร์และวันอาทิตย์ ประจำเดือนกรกฎาคมตามปกติ

  วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2563 วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563

  โดยลงทะเบียนก่อน 8 โมงเช้าหน้าโบถส์ ปฏิบัติธรรมกี่วันก็ได้ ไม่จำกัด…( ปฏิบัติธรรมฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา ) ณ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

 เปิดเวลา 06.00 ถึงเวลา 17.00 น. ด้านหน้าโบถส์ ฝั่งซ้ายมือ.

   สิ่งที่ต้องเตรียมตัวมาปฏิบัติธรรมที่วัดพิชยญาติการาม

  1. *นำบัตรประชาชน ลงทะเบียนวันที่มา ไม่ต้องจองล่วงหน้า
  2. นำของใช้ส่วนตัวมาเอง (เครื่องอาบน้ำ)
  3. ทรัพย์สินสิ่งของมีค่า ไม่ต้องนำมา
  4. *ชุดปฏิบัติธรรมที่วัดมีให้ยืม และ คืนเวลากลับ
  5. *เครื่องนอน หมอน ผ้าห่ม ที่วัดมีให้ยืม
  6. ลูกหลานเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ร่วมปฏิบัติธรรมได้
  7. ผู้ที่นำรถส่วนตัวมา กดรับบัตรผ่านประตูทางเข้า ตรงรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ร.๑๐ สะพานทางเข้า ตรงข้ามวัดอนงคาราม และแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องทะเบียน รับบัตรผู้ปฏิบัติธรรม

      วันเสาร์ ปฏิบัติธรรมตลอดวัน

เวลา 06.00 – 17.00 น. เปิดลงทะเบียน รับชุดขาว และ บัตรผู้ปฏิบัติธรรม ด้านข้างพระอุโบสถ

เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า

เวลา 08.00 น. ทำวัตรสวดมนต์เช้า / บวชชีพราหมณ์ สมาทานศีล ๘

เวลา 09.00 น. ฟังบรรยายธรรม

เวลา 09.30 น. ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน – เจริญจิตภาวนา

เวลา 11.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

เวลา 13.00 – 16.30 น. ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน – เจริญจิตภาวนา

เวลา 17.00 น. ทำวัตรสวดมนต์เย็น บทอุปปาตสันติคาถา (มหาสันติงหลวง)

เวลา 21.00 น. พักผ่อนหลับนอน

     วันอาทิตย์ ร่วมบุญถวายมหาสังฆทาน

เวลา 04.00 น. ตื่นนอน ทำกิจส่วนตัว

เวลา 04.30 น. ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน / ทำวัตรสวดมนต์เช้า

เวลา 06.00 น. ทำบุญตักบาตรสามเณร

เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า

เวลา 09.00 น. ฟังบรรยายธรรม

เวลา 09.30 น. พิธีถวายมหาสังฆทาน ประจำวันอาทิตย์

เวลา 11.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

เวลา 13.00 – 16.30 น. ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน – เจริญจิตภาวนา

เวลา 17.00 น. ทำวัตรสวดมนต์เย็น

เวลา 21.00 น. พักผ่อนหลับนอน

 ตามรายการ ดังนี้

-ผ้าห่ม หลวงพ่อสมปรารถนา ผืนละ 499 บาท มี 89 ชุด

-มหาสังฆทาน ชุดใหญ่ ชุดละ 1,000 บาท (พานโตกอาหาร + พานพระแก้วมรกต + พานผ้าไตรจีวร + ถังสังฆทาน)

-ชุดกลาง พานผ้าไตร ชุดละ 100 บาท

-ชุดเล็ก ถังสังฆทาน ชุดละ 100 บาท

ณ ศาลาปฏิบัติธรรมสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

 ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาเฉลิมนคร

บัญชี วัดพิชยญาติการาม เลขที่บัญชี 037-254479-8

ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานวัดพิชยญาติการาม

โทร. 02-438-1738, 088-5651915, 093-9153995, 063-1929353,

เจ้าหน้าที่ห้องทะเบียน 098-8506082

ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง facebook เพจ : วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร

https://www.facebook.com/phichaiyat/

สอบถาม Line @thai9599