วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญพระพุทธมนต์ นวัคหายุสมธัมม์ ถวายเทียนจำนำพรรษา ๖๕ พระอาราม พร้อมสังฆทาน และพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป ถวายเป็นพระกุศลฯ โดยพระเดชพระคุณพระศรีพัชโรดม (ลักษณะ กิตฺติญาโณ ป.ธ.๙) เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานนำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พระเดชพระคุณพระภาวนามังคลาจารย์ วิ. เจ้าอาวาสวัดพระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ พลเอกหม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ทรงเป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔