วัดบางพลีใหญ่ในจัดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ และฉลองอุปสมบทนาคหลวง ประจำปี ๒๕๖๖

วัดบางพลีใหญ่ในจัดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ และฉลองอุปสมบทนาคหลวง ประจำปี ๒๕๖๖

พระเดชพระคุณ พระราชเสนาบดี (จรัล สิริธมฺโม) รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ ดร.พัชรางสุ์ ชัยวรมุขกุล อัยการผู้เชี่ยวชาญ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  นายวัฒนา เจริญจิตร(นายอำเภอบางพลี) ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีฉลองอุปสมบทนาคหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ แด่ พระมหาธนาคาร สิขรชาโร อ่อนขาว ป.ธ.๙ และ พระมหาพงศกร สุพฺพิริยาลงฺกาโร ดีปิ่น ป.ธ.๙ และมี ดร.ศิริภัสสร ปิยนันทวารินทร์ กาชาดจังหวัด และสาธุชนร่วมพิธีด้วย  ณ วัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖