วัดธาตุทอง จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 วัดธาตุทอง พระอารามหลวง ร่วมกับ สำนักงานเขตวัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง และโรงเรียนในสังกัด กทม. เขตวัฒนา ภายใต้ความอนุเคราะห์ของวัดธาตุทอง ในพระอุปถัมภ์  จัดงานเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในนาม “1 ศตวรรษ 1 แก้วกัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” 

โดยมี พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์ ประธานไวยาวัจกร วัดธาตุทอง พร้อมด้วย โพธิพงษ์ – ยุพา ล่ำซำ ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) , ผาณิต พูนศิริวงศ์ ตัวแทนคณะกรรมการมูลนิธิวัดธาตุทอง และประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด , ธนาลัย ลิมปรัตนคีรี ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง , พ.ต.อ.วชิรากรณ์ วงศ์บุญ ผู้กำกับ สน.คลองตัน , น.ส.สุชิรา ศิลานนท์ ผู้อำนวยการเขตวัฒนา รวมถึงคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตวัฒนา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ พระมหาเจดีย์ 84 พรรษา ราชนครินทร์ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง เขตวัฒนา กทม.

 

เนื่องในวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 นี้ เป็นวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประเทศไทยจึงได้เสนอพระนามให้ยูเนสโกพิจารณาประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก เนื่องจากพระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจนานัปการด้วยพระปณิธานแนวแน่ที่จะทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทย และสังคมโลก ทั้งยังทรงยึดมั่นในคุณค่าของมนุษย์ และศักยภาพของการพัฒนา จึงทรงอุปถัมภ์กิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับด้านการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ การแพทย์และการสาธารณสุข ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านสัมพันธไมตรี การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ด้านการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณและพสกนิกรชาวไทย

โดยการประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโก ได้พิจารณารับรองพระนามสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เป็นบุคคลสำคัญของโลกเมื่อปี พ.ศ.2564

และในปี 2566 นี้ รัฐบาลไทยได้รับเป็นเจ้าภาพ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับพระบรมราชานุญาตจัดงาน และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้การจัดงานอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกกลุ่มและผลงานพระกรณียกิจต่างๆ ยังเป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล ดังที่องค์การยูเนสโกได้มีมติร่วมเฉลิมฉลองในวาระบุคคลสำคัญที่มีผลงานดีเด่น

 

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ , การบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระกุศล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2566 ณ พระมหาเจดีย์ 84 พรรษา ราชนครินทร์ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง เขตวัฒนา กทม.

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก นสพ.แนวหน้าออนไลน์ ภาพ นสพ.ธรรมนำโลก