วัดท่าซุง พร้อมด้วยศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาน และคณะมอบเสบียงและอุปกรณ์การปฏิบัติงาน ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี

วัดท่าซุง พร้อมด้วยศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาน ตามพระราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และคณะมอบเสบียงและอุปกรณ์การปฏิบัติงาน มูลค่ากว่า 662,579-บาท ให้กับเจ้าหน้าที่ ทส. ในพี้นที่จังหวัดอุทัยธานี เพื่อสนับสนุนส่งเสริมเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ในการดับไฟป่า ปกป้องผืนป่าห้วยขาแข้ง

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. พระเดชพระคุณท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาน ตามพระราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เจ้าหน้าที่ผู้แทนมูลนิธิหลวงพ่อปาน – พระมหาวีระ ถาวโร และนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี โดยการประสานงานนายคณิต รัตนวัฒน์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี และนางนวลศศิธร ศุภกูล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ได้นำเสบียงและอุปกรณ์ การปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อสนับสนุนให้ใช้เป็นเสบียงและเครื่องมือในการปกป้องผืนป่า ปกป้องสัตว์ป่า ควบคุมและดับไฟป่า ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้เพราะเห็นว่าจังหวัดอุทัยธานี เป็นดินแดนมรดกโลกที่ทรงคุณค่ายิ่ง แม้เจ้าหน้าที่ทั้งจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ ฝ่ายปกครอง รวมทั้งฝ่ายอื่นๆ ได้ทุ่มเทการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้ว แต่ปรากฏว่า ยังมีภัยคุกคามเกิดขึ้นต่อฝืนป่า สัตว์ป่า อย่างต่อเนื่อง เห็นว่าลำพังเฉพาะกำลังเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ไม่สามารถที่ปฎิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างสมบูรณ์ ได้ จึงได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ดังกล่าว

โดยรายการสิ่งของที่วัดท่าซุง และคณะจัดมามอบให้ มีจำนวนมากกว่า 13,000 รายการ อาทิเช่น ข้าวสาร 520 ถุง ปลากระป่อง 6,000 กระป่อง น้ำปลา 624 ขวด น้ำดื่ม 960 ขวด บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 9,000 ซอง ปลากรอบ 96 ถุง สบู่ 1,656 ก้อน กาแฟ 10,125 ซอง ยารักษาโรค 755 รายการ รวมมูลค่าเป็นเงินจำนวน 662,579-บาท

หน่วยงานที่มารับการสนับสนุนประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง สถานีควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง สถานีควบคุมไฟป่าเขาปันโส-มโนราห์ สถานีควบคุมไฟป่าห้วยแม่ดี สถานีควบคุมไฟป่ากรึงไกร ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าอุทัยธานี ศูนย์วิจัยไฟป่าห้วยขาแข้ง วนอุทยานถ้ำเขาวง วนอุทยานห้วยคต เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับเสลา (เตรียมการ) หน่วยจัดการจัดการต้นน้ำสะแกกรัง หน่วยป้องกันรักษาป่า สวนป่าห้วยระบำ เป็นต้น

นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12(นครสวรรค์) ได้เป็นผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวขอบพระคุณวัดท่าซุง และหน่วยงาน ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญให้การสนับสนุน พร้อมปฎิญาณว่า จะให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดนำไปใช้ประโยชน์ให้ตรงกับความตั้งใจมุงหวังของวัด และทุกคนจะตั้งใจปฎิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด จะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ และจะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้สัมฤทธิ์สูงขึ้น อันมีผลต่อความยังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าในจังหวัดอุทัยธานี เพื่อที่จะส่งผลต่อความสมบูรณ์สู่รุ่นลูกรุ่นหลาน ต่อไป

ในขณะที่นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้กล่าวขอบคุณวัดท่าซุง และคณะ ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของจังหวัดอุทัยธานี มาอย่างต่อเนื่อง ทุกปี เสมอมา

นายธนิตย์ หนูยิ้ม
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
รายงาน (ขอขอบคุณข้อมูลภาพจากมวลชนออนไลน์นิวส์)