วงการสงฆ์สูญเสีย พระเดชพระคุณพระธรรมมังคลาจารย์ วิ.เจ้าอาวาสวัดโสธรฯ พระนักพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

 
นับเป็นการสูญเสียพระนักพัฒนาและพระผู้ส่งเสริมการปฏิบัติกรรมฐานวิปัสสนา คือพระเดชพระคุณพระธรรมมังคลาจารย์ วิ.หรือหลวงปู่ประยงค์ เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร มรณภาพ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 สิริอายุ 95 ปี

โดยมีกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศล พระธรรมมังคลาจารย์ วิ.(ประยงค์ ปิยวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร,ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดโสธรวราม(ศาลาริมแม่น้ำบางปะกง) ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 ดังนี้

อัตโนประวัติ

พระเดชพระคุณ พระธรรมมังคลาจารย์ วิ.เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร

พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. มีนามเดิมว่า ประยงค์ วรรณประดิษฐ์ เกิดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2472 ที่หมู่ 3
ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายดุสดี และ นางกั๊ก วรรณประดิษฐ์

ในช่วงวัยเยาว์ จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 โรงเรียนวัดแสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา หลังจากเรียนจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนในหมู่บ้าน ได้ไปใช้ชีวิตฆราวาส แต่อุปนิสัยของท่าน เป็นผู้มีจิตใจโน้มเอียงเข้าหาพระธรรม เวลาว่างจากงาน ได้พยายามศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา รวมทั้งแนวทางปฏิบัติของพระสายกัมมัฏฐาน

กระทั่งอายุ 38 ปี เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตทางโลก ท่านได้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2510 ณ วัดท่าสะอ้าน ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีพระครูธรรมกิจจานุรักษ์ วัดอุสภาราม ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นพระอุปัชฌาย์, พระสมุห์แจ่ม ทันตธัมโม วัดอุสภาราม ต.บางวัว เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระครูบัว โรย สีลเตโช วัดท่าสะอ้าน เป็นพระอนุสาวนาจารย์  ได้รับฉายา ปิยวัณโณ

หลังเข้าสู่ร่มเงาผ้ากาสาวพัสตร์แล้วได้จำพรรษา ที่วัดท่าสะอ้าน เพื่อศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย หลังมุมานะศึกษาอยู่หลายปี พ.ศ.2514 สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ ที่สำนักเรียนคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา

ตลอดเวลา พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. ได้เฝ้าปรนนิบัติรับใช้ดูแลอุปัฏฐากพระอุปัชฌาย์อย่างใกล้ชิด พร้อมกับได้ฝึกฝนวิปัสสนากัมมัฏฐาน ทำให้ท่านมีความเชี่ยวชาญทั้งพระธรรมวินัยและวิปัสสนากัมมัฏฐาน

     การศึกษา
นักธรรมชั้นเอก

     เกียรติคุณ
พ.ศ. 2553ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับงานปกครอง พ.ศ.2521 เป็นรองเจ้าอาวาสวัดท่าสะอ้าน พ.ศ.2528 เป็นเจ้าคณะตำบลบางวัว พ.ศ.2529 เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ.2532 เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าสะอ้าน พ.ศ.2546 เป็นเจ้าคณะอำเภอบางปะกง

พ.ศ.2552 รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดโสธร วรารามวรวิหาร

 สมณศักดิ์

พ.ศ. 2519 เป็น พระครูประทวนสมณศักดิ์
พ.ศ. 2533 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ที่ พระครูประยุตพัฒนา ภรณ์
พ.ศ. 2538 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. 2543 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. 2546 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
12 สิงหาคม พ.ศ. 2547 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพิพิธกิจจาภิวัฒน์
5 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระราชมงคลรังษี โมลีภาวนาวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
5 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระเทพสิทธิญาณรังษี โมลีภาวนาวรกิจ สิทธิธรรมาลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
5 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระธรรมมังคลาจารย์ ภาวนาวิธานประคุณ วิบูลธรรมสโมธาน วิปัสสนาบรรหารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ทั้งนี้ พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. ความเคร่งครัดในพระธรรมวินัยเป็นอย่างยิ่ง ท่านได้กำหนดกฎระเบียบเข้มไว้ด้วยวัตรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทำให้ท่านมีชื่อเสียงอยู่ในศรัทธาของญาติโยมชาวบางปะกงอย่างรวดเร็ว ในแต่ละวันมีญาติโยมจากทั่วสารทิศเดินทางมากราบนมัสการรับฟังธรรมจากท่านอย่างล้นหลาม

สำหรับปัจจัยที่ได้รับการบริจาคจากญาติโยม ได้นำมาพัฒนาให้กับวัดแห่งนี้ อาทิ ประตู กุฏิ ศาลาการเปรียญ เป็นต้น

พระธรรมมังคลาจารย์ พร่ำสอนให้ญาติโยมยึดคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ให้หมั่นประกอบแต่กรรมดี รู้จักการทำบุญให้ทาน อย่าเห็นแก่ตัว ตายไปแล้วทรัพย์สินใดๆ ก็เอาติดตัวไปไม่ได้ ขอให้ยึดหลักความพอเพียง ชีวิตตนเองและครอบครัวจะประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง

อนึ่งในช่วงที่สาธุชนกำลังเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระบาท เมื่อวันที่ 21 เม.ย.63  ที่ด้านหน้ากุฏิเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้มีความห่วงใยพี่น้องชาวแปดริ้ว เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้สภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง จึงได้บริจาคเงินจำนวน 400,000 บาท ให้แก่นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งมอบต่อให้นายอำเภอ 11อำเภอ นำไปจัดตั้งโรงทานในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนบรรเทาทุกข์และเสริมสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตของพี่น้องชาวแปดริ้วในสถานการณ์วิกฤตช่วงนี้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการร่วมจัดตั้งโรงทานในพื้นที่ทั้ง 11 อำเภอ เพื่อแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง

กลอนถวายความอาลัยแด่พระเดชพระคุณฯ

ก่อนเคยเป็นสมภารมาหลายวัด         ไม่แคล้วคลาดมรณะละสังขาร

ปัจจุบันเป็นอดีตท่านสมภาร             ทิ้งสังขารให้ลูกศิษย์อุทิศบุญ

เมื่อก่อนเป็นสมภารวัดท่าสะอ้าน        มีผลงานดีเด่นได้เกื้อหนุน

อุปถัมภ์ศาสนาตั้งกองทุน                 ช่วยค้ำคูณโยมญาติตลอดมา

ผู้บังคับบัญชาจึงตั้งให้                    ควรโยกย้ายไปอยู่อารามหลวง

เป็นสมภารวัดโสธรให้สมทรวง          จวบจนร่วงมรณะละจากไป

ขอน้อมกราบบูชาด้วยเคารพ             ก้มกราบศพหลวงปู่ด้วยเลี่อมใส

ขอกุศลผลบุญอันอำไพ                   นำจิตให้สุขสงบพบนิพพาน

                   #กราบศรัทธาอาลัยยิ่ง พ.เมตตา ๒๔/๐๑/๖๔

      ในโอกาสนี้สำนักข่าว นสพ.ธรรมนำโลก ขอถวายความอาลัยเป็นอย่างยิ่ง ในการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งของ พระเดชพระคุณพระพระเดชพระคุณ พระธรรมมังคลาจารย์ วิ.เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร พระนักพัฒนาและพระผู้ส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

ย้อนอดีตพิธีบำเพ็ญกุศลคล้ายวันอายุวัฒนมงคล มื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๔๓ โดยสำนักข่าว นสพ.ธรรมนำโลก ได้บันทึกไว้