ล้ำค่ากว่า 6 บาท! หัวหน้าพระธรรมทูตอินเดีย-เนปาล ตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลกุสินารา พบว่าเพียง 6 บาทจากคนไทย ช่วยรักษาชาวอินเดียท้องถิ่นได้นับพันคน

เป็นเวลากว่าสองปีแล้ว ที่สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก โดยวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สาธารณรัฐอินเดีย ยังคงเปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ชาวอินเดียท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสถานการณ์ที่คลุกเคล้าไปด้วยเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และยังเพิ่มสายพันธุ์ใหม่ๆ ถาโถมเข้ามาอีก ทั้งปัจจัยที่เคยได้รับการสนับสนุนจากคณะศรัทธาผู้แสวงบุญ ก็พลอยขาดหายไปด้วย ยังให้วัดไทยกุสินาราฯต้องประคับประคองให้สถานพยาบาลแห่งนี้สามารถเปิดดำเนินการต่อไปได้ ในขณะที่โรงพยาบาลในเมืองกุสินารา ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้แล้ว

สิ่งสำคัญที่ทำให้สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก สามารถเปิดดำเนินการได้มาจนถึงทุกวันนี้ ด้วยเพราะกำลังสำคัญจากคนไทย ที่ให้การช่วยเหลือบริจาคเข้าสู่กองทุนมูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ตามโครงการ “6 บาท หรือ 12 รูปี รักษาฟรีทุกโรค”

จาก 6 บาทของไทย ได้กลายเป็นกองทุนเพื่อชีวิต ด้วยเพราะเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ทั้งเครื่องยา เวชภัณฑ์ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และอื่นๆ ที่จำเป็นอีกมากแก่การรักษาพยาบาล และช่วยชีวิตผู้คน ทั้งพระภิกษุนานาชาติ และชาวอินเดียท้องถิ่นทุกศาสนา

“ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 จากปัจจัยเพียง 6 บาทหรือ 12 รูปี ที่ญาติโยมช่วยเหลือสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก รัฐอุตระประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย จากวันนั้นจนมาถึงบัดนี้ เป็นเวลาสองปีเต็มแล้ว ที่สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก โดยวัดไทยกุสินาราฯ ยังคงเปิดให้บริการดูแลรักษาชาวอินเดียท้องถิ่นได้ ในวันนี้คณะพระธรรมทูตได้เดินทางมาเพื่อตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ที่ทำงานกันอย่างหนัก จากจำนวนผู้เป็นทุกข์ด้วยโรค ไร้ที่พึ่ง เดินทางมาทั้งใกล้และไกล เพื่อใช้บริการวันละนับร้อยคน ทำให้เห็นว่าเพียง 6 บาทจากคนไทยนั้น คุ้มค่ามากจริงๆ ที่ได้ช่วยรักษาพยาบาล ดูแลชีวิตผู้คน ซึ่งชาวอินเดียท้องถิ่นต่างรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจคนไทยทุกคน” พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ กล่าว

จวบจนเมื่อต้นปีพุทธศักราช 2565 คณะพระธรรมทูต นำโดยพระธรรมโพธิวงศ์(วีรยุทธ วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เดินทางไปประกอบศาสนกิจในแดนพุทธภูมิ หลังจากที่ไม่มีโอกาสเดินทางมาได้นานเกือบสองปี(ด้วยสถานการณ์โรคระบาด) ในการนี้ได้เข้าตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก เพื่อให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการประกอบสาธารณสงเคราะห์ ด้วยการบริจาคผ้าห่มในช่วงฤดูกาลที่หนาวเย็นมากในอินเดีย ทั้งการบริจาคผ้าห่อศพ และน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อการฌาปนกิจชาวอินเดียท้องถิ่นที่เสียชีวิต ซึ่งยังขาดแคลนอยู่มาก อันเป็นการอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้คนทั้งที่มีชีวิต และหมดลมหายใจแล้ว

“ณ สถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงโปรดเลือกให้เป็นที่รองรับพุทธสรีระ หลังเสด็จดับขันธปรินิพพาน ที่เมืองกุสินารา นอกจากเราชาวไทยได้สร้างศาสนถานไว้เพื่อสักการบูชาและเผยแผ่พุทธศาสนาแล้ว ยังมีองค์ประกอบที่เราใช้เป็นอุปกรณ์การเผยแผ่ ให้รู้สัจธรรมความเป็นจริงของชีวิต นั่นคือที่นี่ สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก ที่เปิดให้การรักษาพยาบาลตั้งแต่คนอนาถาไร้ที่พึ่ง จนถึงรองรับรักษาพยาบาลพระสงฆ์ ผู้แสวงบุญทั้งชาวไทย และนานาชาติ โดยสถานพยาบาลแห่งนี้เปิดให้บริการแก่ชาวอินเดียท้องถิ่นในทุกศาสนา รักษาฟรีในทุกวันพระ เพื่อให้พวกเขาได้ซาบซึ้งในพระพุทธเมตตา และเก็บค่ารักษาพยาบาลในวันปกติเพียง 12 ปี หรือ 6 บาทของไทย ก็เพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยของการเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดี ทั้งในโอกาสนี้ยังได้เป็นตัวแทนน้ำใจไทยไมตรีกับชาวอินเดีย ด้วยการบริจาคผ้าห่มกันหนาวเพื่อคลายทุกข์ และผ้าห่มคุลมสรีระและน้ำมันเชื้อเพลิงแก่ญาติผู้เสียชีวิตจากโรคต่างๆ โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเงินของทุกท่านแม้เพียง 6 บาท ก็ล้ำค่าต่อการดูแลช่วยเหลือทั้งผู้มีชีวิต และเสียชีวิตไปแล้วก็ตาม ขออนุโมทนาด้วยอย่างยิ่ง” พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล กล่าว

ในวันนี้ แม้สถานการณ์ต่างๆ ของโรคระบาดและโลกใบนี้จะเปลี่ยนเป็นเช่นไรก็ตาม แต่สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก ก็ยังคงเปิดให้บริการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องเช่นเดิม เพราะทุกชีวิตนั้นล้วนมีคุณค่า แม้นปัจจัยเพียง 6 บาทของคนไทยก็ยังคงเกื้อกูล ช่วยต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยชาวอินเดียท้องถิ่นได้ ด้วยบุญรักษา

อันนา สุขสุกรี ผู้ช่วยกองงานพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล รายงาน

 

#เงินเพียง 6 บาท (12 รูปี) รักษาคนเจ็บไข้ได้ 1 คน ให้หนึ่งชีวีมีสุข คลายทุกข์จากการเจ็บป่วย หากเพิ่มเป็นหลักสิบ เงิน 60 บาท จะช่วยแบ่งเบาภาระสถานพยาบาลกุสินารา รักษาคนป่วยได้ 10 คน และหากเพิ่มเป็นหลักร้อย เงิน 600 บาท จะช่วยแบ่งเบาภาระสถานพยาบาลกุสินารา ได้ถึง 100 คน

จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเข้ากองทุนรักษาพยาบาลเพียง 6 บาท หรือ 12 รูปี เพื่อรักษาคนป่วยได้ฟรี 1 คน หรือตามกำลังศรัทธาได้ที่ ธนาคารธนชาติทหารไทย บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์-อินเดีย เพื่อสถานพยาบาล บัญชีเลขที่ 078-2-14799-5

ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดพลู ออมทรัพย์ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ เลขที่บัญชี 115-419550-5 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 081 699 9687 , 061 694 9635 , 094 449 6463

“อโรคยา ปรมา ลาภา….สทา โสตฺถิ ภวนฺตุ เต สพฺพทา”

ขอความเป็นผู้ไม่มีโรค จงเป็นลาภอันประเสริฐ..บังเกิดแด่ทุกท่านในกาลทุกเมื่อ เทอญ.