#รู้ธรรมเห็นธรรมด้วยการภาวนา

#รู้ธรรมเห็นธรรมด้วยการภาวนา

“การภาวนานี่ จุดมุ่งหมายอยู่ที่การสร้างสติให้มีพลังเข้มแข็งเป็นมหาสติ เพื่อทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดเท่านั้น เรื่องอิทธิฤทธิ์หรือรู้เห็นอะไรต่างๆ เป็นผลพลอยได้

การรู้ธรรมเห็นธรรม ก็คือ เห็นความจริงของจิตเราเอง เช่นอย่างสมมติว่า เราปล่อยให้จิตของเราคิดไปๆๆ ปรุงไป เราตามรู้ไปๆๆ บางทีเราเกิดมาเราอาจจะหัวดื้ดหัวรั้นกับอุปัชฌาย์อาจารย์ของเรา พอมันไปนึกถึงตรงนั้น ถ้าจิตมันยอมรับหรือรู้จริงแล้ว มันจะนึกขึ้นมาว่า อ้อ! สิ่งนี้เจ้าเคยทำผิดต่อพ่อแม่ครูอาจารย์มาแล้ว ต่อไปเจ้าอย่าทำอีก

*อันนี้คือการรู้ธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจริง”

…… หลวงพ่อพุธ ฐานิโย