รองผู้ว่าการธนาคารฯ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ‘วัดอินทรวิหาร’

นายเมธี สุภาพงษ์ รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ‘วัดอินทรวิหาร

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. นายเมธี สุภาพงษ์ รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นำคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อน้อมนำมาถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โดยวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง หรือที่เรียกทั่วไปว่า วัดหลวงพ่อโต บางขุนพรหม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่ก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ เดิมเรียกว่า วัดบางขุนพรหมนอก ต่อมา ชาวลาวที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงกับวัด นามว่า เจ้าอินทร์ ผู้เป็นน้าชายของเจ้าน้อยเขียวค่อม พระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทำการบูรณะวัดแห่งนี้ครั้งใหญ่ ชาวบ้านจึงเรียกวัดแห่งนี้ว่า วัดอินทร์ เพื่อให้เกียรติแด่ผู้บูรณะวัดนี้ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่า วัดอินทรวิหาร ด้วยอาจเกิดสับสนกับ วัดอินทาราม ที่บางยี่เรือ ปัจจุบันมี พระโสภณธรรมวงศ์ (เจ้าคุณน้อย) เป็นเจ้าอาวาส