รมต.เทวัญ ติดตามสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ตรวจเยี่ยมโรงทาน ณ วัดพุทธฉาย

รมต.เทวัญ ติดตามสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ตรวจเยี่ยมโรงทาน และติดตามการปลูกผักสวนครัว ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดพุทธฉาย

 

วันนี้ (1 กรกฎาคม 2563) เวลา 12.30 น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ ดร.วันดี กัญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ติดตาม เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เดินทางลงพื้นที่ วัดพระพุทธฉาย ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี  ตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยเจ้าคุณพระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย ร่วมพิธีถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ และนางวิภาศิริ มกรสาร นายกสมาคมสตรีไทยดีเด่น กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือฯ(โรงทาน) และการปลูกผักสวนครัวตามโครงการ “สวนครัวนำสุขพอเพียงเพื่อเพียงพอ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

สำหรับศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของวัดพระพุทธฉาย ได้มีการจัดตั้งโรงทานแจกจ่ายอาหารแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ และจัดทำกิจกรรมปลูกผักสวนครัว ตามโครงการ “สวนครัวนำสุขพอเพียงเพื่อเพียงพอ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โอกาสนี้ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ได้มอบไม้ยืนต้นแด่เจ้าคณะอำเภอ 13 อำเภอ  และมอบสิ่งของให้แก่ตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบ หมู่บ้านละ 1 คน ขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ถวายหน้ากากอนามัย เจลล์แอลกอฮอล์ล้างมือ และเครื่องดื่มบำรุงกำลังแด่เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เพื่อมอบให้แด่พระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ต่อไป

 

จากนั้นคณะได้เยี่ยมชมโครงการ “สวนครัวนำสุขพอเพียงเพื่อเพียงพอ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ร่วมปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และหว่านข้าวลงแปลงนาสาธิต เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชุมชนในพื้นที่ต่อไป