มหาเถรสมาคมมีมติจัดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เผย มหาเถรสมาคม มีมติจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะโฆษกพศ.กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) มีมติจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้ ๑.สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต กำหนดจัดพิธีในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓. เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ พระพรหมบัณฑิต ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง กำหนดจัดพิธีในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. ที่วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กำหนดจัดพิธีในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม เวลา ๐๙.๐๐ น.ที่วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กำหนดจัดพิธีในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น.ที่วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ และพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ กำหนดจัดพิธีในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. ที่วัดกะพังสุรินทร์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อย่างเคร่งครัด

ข้อมูลจากเดลินิวส์ออนไลน์ เมื่อจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

.