มส.ให้วัดจัดสรงน้ำพระได้ แต่ห้ามมีเล่นน้ำสาดน้ำในวัดเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 30 มี.ค.๒๕๖๔  ที่พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ว่า มส.ได้เห็นชอบในการเพิ่มมาตรการในการจัดงานสงกรานต์ภายในพื้นที่บริเวณวัด โดยใช้มาตรการเดียวกับที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนด คือ ห้ามเล่นน้ำ สาดน้ำ ฉีดน้ำ ทั้งให้จัดกิจกรรมในที่โล่งแจ้ง ส่วนการจัดสรงน้ำพระสามารถจัดได้ แต่ต้องมีมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย

นายสิปป์บวร กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้มาตรการดังกล่าว พศ.ได้เสนอมส.เพิ่มเติมจากเดิมที่มส.เคยมีมติเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการในการรณรงค์ประเพณีสงกรานต์ ปลอดภัยได้บุญ พ.ศ.2564 ในการประชุมเมื่อวันที่ 19 มี.ค. โดยกำหนดมาตรการให้จัดแบบ New Normal ปลอดภัยได้บุญ ดังนี้ 1.จัดมาตรการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ ตรวจอุณหภูมิก่อนเข้างาน 2.จำกัดผู้เข้าร่วมตามขนาดของสถานที่ 1 บุคคล ต่อ 1 ตารางเมตร  3.หลีกเลี่ยงการจัดในสถานที่คับแคบหรือมีเครื่องปรับอากาศ ควรจัดในสถานที่โล่งแจ้ง อากาศระบายดี มีแสงแดดส่องถึง 4.การสรงน้ำหรือปฏิบัติอื่นใด ให้มีการเรียงแถวแบบเว้นระยะห่าง ระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และสวมหน้ากากอนามัยทุกคน 5.หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผู้อื่น และ 6.หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกันเป็นเวลานาน