มส.แต่งตั้งรองเจ้าคณะภาค หนตะวันออก 10 รูป

วันที่ 30 มิ.ย. ที่พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร มีการประชุมกรรมการมหาเถรสมาคม ซึ่งที่ประชุม มีมติแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ดังนี้

1.รองเจ้าคณะภาค 8 พระพระราชเมธี วัดไตรมิตรวิทยาราม
2.รองเจ้าคณะภาค 8 พระศรีวชิราภรณ์ วัดยานนาวา
3.รองเจ้าคณะภาค 9 พระเทพปริยัติเวที วัดสุทัศน์เทพวราราม
4.รองเจ้าคณะภาค 9 พระอุดมปรีชาญาณ วัดไตรมิตรวิทยาราม
5.รองเจ้าคณะภาค 10 พระราชวชิรโมลี วัดสวนพลู
6.รองเจ้าคณะภาค 10 พระเมธีวรญาณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
7.รองเจ้าคณะภาค 11 พระเทพวิสุทธิเวที วัดเทพธิดาราม
8.รองเจ้าคณะภาค 11 พระราชปัญญาสุธี วัดสร้อยทอง
9.รองเจ้าคณะภาค 12 พระศรีศาสนวงศ์ วัดบางนาใน
10.รองเจ้าคณะภาค 12 พระศรีรัตนากร วัดไตรมิตร

พระพระราชเมธี รองเจ้าคณะภาค 8

พระศรีวชิราภรณ์ วัดยานนาวา รองเจ้าคณะภาค 8

 

พระเทพปริยัติเวที วัดสุทัศน์เทพวราราม รองเจ้าคณะภาค 9

พระอุดมปรีชาญาณ วัดไตรมิตรวิทยาราม  รองเจ้าคณะภาค 9

พระราชวชิรโมลี วัดสวนพลู รองเจ้าคณะภาค 10

พระเมธีวรญาณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ รองเจ้าคณะภาค 10

 

พระเทพวิสุทธิเวที วัดเทพธิดาราม รองเจ้าคณะภาค 11

พระราชปัญญาสุธี วัดสร้อยทอง รองเจ้าคณะภาค 11