มส.เห็นชอบตั้ง “พระวิสิฐคณาภรณ์” รักษาการแทนเจ้าคณะจ.สระบุรี

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.65 ที่พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) โดยภายหลังการประชุมนายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. แถลงผลการประชุมมส. ว่า ที่ประชุมมส.มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง พระวิสิฐคณาภรณ์ (อาทิตย์ สิริวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา จ.สระบุรี รองเจ้าคณะจ.สระบุรี เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจ.สระบุรี หลังจากที่ พระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวัฑฒโน) เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร จ.สระบุรี ขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจ.สระบุรี เนื่องด้วยปัญหาด้านสุขภาพ เมื่อช่วงเดือนต.ค.2564

โฆษกพศ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้มส.ยังเห็นชอบแต่งตั้ง พระครูวชิรคุณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดถาวรวัฒนา (ใต้) เจ้าคณะอ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร เป็นรองเจ้าคณะจ.กำแพงเพชร และพระครูสันติพัชรสาร เจ้าอาวาสวัดดงมูลเหล็ก จ.เพชรบูรณ์ เจ้าคณะอ.เมืองเพชรบูรณ์ เป็นรองเจ้าคณะจ.เพชรบูรณ์