มส.มีมติแต่งตั้ง พระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เจ้าคณะ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะ จ.สมุทรสาคร

ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) มีมติแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกฯ เป็นที่ปรึกษา มส. และตั้ง พระมงคลพัฒนาภรณ์ (ดิเรก ปิติทานนฺโท) เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะ จ.สมุทรสาคร
เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร นายสมบัติ พิมพ์สอน ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ 16/2565 ว่า ที่ประชุม มส.มีมติตามที่สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส กรรมการ มส. เสนอแต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นที่ปรึกษา มส. เนื่องจากที่ประชุม มส. ต้องมีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายทั้งของคณะสงฆ์ และกฎหมายต่างๆ อยู่อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ในเรื่องกฎหมายเข้ามาเป็นที่ปรึกษา มส.

นายสมบัติ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ มส.ยังมีมติแต่งตั้ง พระมงคลพัฒนาภรณ์ (ดิเรก ปิติทานนฺโท) เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เจ้าคณะ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะ จ.สมุทรสาคร