มส.มีมติตั้ง “เจ้าคุณสายชล” วัดชนะสงคราม ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.65 ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร มีการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) โดยภายหลังการประชุม นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. แถลงผลการประชุมมส. ครั้งที่ 4/2565 ว่า ที่ประชุมมส.มีมติแต่งตั้ง พระเทพสุธี (สายชล ฐานวุฑฺโฒ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาววัดชนะสงคราม อดีตเจ้าคณะภาค 1 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1 (กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ) พร้อมกันนี้มส.ยังเห็นชอบเพิ่มตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี จันทบุรี ตราด จังหวัดละ 1 รูปด้วย

นายสิทธา กล่าวด้วยว่า มส.ยังเห็นชอบร่างระเบียบมหาเถรสมาคม กำหนดหลักเกณฑ์ให้มีรองเจ้าคณะอำเภอ และรองเจ้าคณะจังหวัด พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ( พ.ศ.2565) เพื่อให้มีจำนวนพระสังฆาธิการระดับรองเจ้าคณะอำเภอ และรองเจ้าคณะจังหวัด สอดคล้องกับจำนวนวัดที่เพิ่มมากขึ้น