พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฯ น้อมถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ คล้ายวันสวรรคต ๑๓ ต.ค.๖๔

พระเดชพระคุณพระเทพประสิทธิมนต์ (หลวงพ่อเณร โกศล) เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เผยอีก 2 วันจะถึงวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ 13 ตุลาคม 2564 ครบ 5 ปี พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก ขอเชิญชวนร่วมบำเพ็ญกุศลถวาย ณ อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี เริ่มงาน เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ดร. สุธาสินี นิติสาครินทร์ เป็นประธานและอุปถัมภ์งาน