พุทธศาสนิกชน 44 จังหวัดบรรพชาอุปสมบทถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

พุทธศาสนิกชน 44 จังหวัดทุกภาคทั่วประเทศ ร่วมอนุโมทนาในพิธีบรรพชาอุปสมบทรวม 4,440 รูป ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 66 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับมหาเถรสมาคมและทุกจังหวัดทั่วประเทศ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน โดยกำหนดจัดบรรพชาอุปสมบท ซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดเมตตาประทานผ้าไตร 76 ไตร ให้กับทุกจังหวัด จังหวัดละ 1 ไตร โดยเสด็จพระกุศลในโครงการฯ นี้ด้วย

  

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ด้วยแรงศรัทธาอันแรงกล้าและความจงรักภักดีของข้าราชการและพสกนิกรทุกจังหวัดทั่วประเทศ จึงพร้อมใจกันสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ เพื่อร้อยรวมใจตั้งจิตอธิษฐานถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน ซึ่งในวันนี้ได้มีการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระกุศลถวายพระพรฯ จำนวน 4 จังหวัด รวม 396 รูป ได้แก่

 1. ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอำเภอ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน
 2. ที่ จ.หนองบัวลำภู ณ วัดพัชรกิติยาภาราม ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู พระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีมอบผ้าไตรและพิธีบรรพชาอุปสมบท ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรง และเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ โดยมีผู้แทนนาคเข้ารับผ้าไตรประทานของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก และรับมอบผ้าไตรของกระทรวงมหาดไทย และผ้าไตรของจังหวัดหนองบัวลำภูและคณะเจ้าภาพ ทั้งนี้ นาคที่ได้เข้ารับการบรรพชาสามเณรโดยมีพระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นพระอุปัชฌาย์ ทุกรูปได้รับฉายาที่มีคำขึ้นต้นด้วย “วชิระ” ซึ่งมีความหมายว่า เพชร หรือ พัชระ อันเนื่องมาจากพระนามของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยหลังจากการบรรพชาเสร็จสิ้นเรียบร้อย สามเณรทั้งหมดจะเข้ารับการอุปสมบท ณ วัดศูนย์กลางประจำตามแต่ละอำเภอที่สังกัดต่อไป

.

 1. ที่ จ.เชียงใหม่ ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งพระสงฆ์ที่ได้ทำการอุปสมบทในครั้งนี้ จะปฏิบัติธรรม ศึกษาพระวินัย เพื่อถวายพระพร ระหว่างวันที่ 7 – 22 มกราคม 2566
 2. ที่ จ.ตรัง ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระราชวรากร เจ้าคณะจังหวัดตรัง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และขอพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้ ในวันนี้หลายจังหวัดได้มีการประกอบพิธีอันเกี่ยวเนื่องกับพิธีบรรพชาอุปสมบทตามโครงการฯ อาทิ

 1. ที่ จ.กาฬสินธุ์ ณ วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีปลงผมนาคเตรียมเข้าสู่พิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยพระครูจันทธรรมานุวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมในพิธี ซึ่งการจัดพิธีพร้อมกันทั้ง 18 อำเภอ รวม 99 นาค และนาคทั้งหมดจะเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบท ที่วัดกลาง พระอารามหลวง พร้อมกันในวันที่ 9 มกราคม 2566

 

 1. ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ณ วัดกุยบุรี อ.กุยบุรี พระราชรัตนวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าอาวาสวัดกุยบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีปลงผมนาคโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 103 นาค มี นางฐิตยาภา เจริญเหรียญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมพิธี ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท จำนวน 103 นาค เกิดอานิสงส์จากการรวมความศรัทธาและความจงรักภักดีถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

.

 1. ที่ จ.อำนาจเจริญ ณ วัดบ้านเก่าบ่อ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน พระครูภาวนากิจจาทร ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีมอบผ้าไตร ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรง และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 99 คน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญร่วมใจประกอบพิธี

.

 1. ที่ จ.เพชรบูรณ์ ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีขลิบปอยผมนาค โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มีผู้เข้าร่วมโครงการ 99 คน โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหารเเละเจ้าหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ
 2. ที่ จ.อ่างทอง ณ หอประชุมสงฆ์จังหวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง วรวิหาร อำเภอเมืองอ่างทอง นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีปลงผมนาค ในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กระทรวงมหาดไทย เพื่อถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววัน และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 99 คน โดย พระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทอง วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทอง (ท.) อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมพิธี

.

 1. ที่ จ.นครนายก ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครนายก จัดพิธีปลงผมในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มีผู้เข้าร่วมโครงการ 103 คน โดยมีท่านเจ้าคุณพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายอำพล บุญประภากร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พันเอก อภิชาติ มีธัญญากร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฝ่ายทหาร เหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ข้าราชการ และประชาชน เข้ามาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
 2. ที่ จ.พะเยา ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อำเภอเมืองพะเยา พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา ประธานฝ่ายสงฆ์ และว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีปลงผมนาคตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรง และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในกรุณาธิคุณ การประกอบพิธีปลงผมในวันนี้ มีนาคเข้ารับการปลงผมตามโครงการฯ ของจังหวัดพะเยา จำนวน 99 คน

“กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับมหาเถรสมาคม จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากพลังแห่งความจงรักภักดีและพลังศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาเพื่อบำเพ็ญกุศลปฏิบัติบูชาน้อมถวายพระพร ด้วยความตั้งใจของข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ญาติพี่น้องของผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ และภายหลังจากเสร็จพิธีบรรพชาอุปสมบทแล้ว ทุกภาคส่วนจะได้ร่วมกับทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร น้ำปานะ ตลอดจนประกอบศาสนกิจ เพื่อถวายพระกุศลถวายพระพรให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติม

.

เมื่อ 9 ม.ค. 66  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยร่วมกับมหาเถรสมาคม ดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดที่จังหวัดกำหนด ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน โดยได้รับเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดเมตตาประทานผ้าไตร 76 ไตร ให้กับจังหวัด จังหวัดละ 1 ไตร โดยเสด็จพระกุศลในโครงการฯ นี้ด้วย โดยเมื่อวานนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หนองบัวลำภู ตรัง และจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์ฯ รวมจำนวน 396 รูป

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในวันนี้เป็นวันที่ 2 ของการประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ ใน 44 จังหวัด ทั่วประเทศ รวม 4,440 รูป ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ สมุทรปราการ สิงห์บุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา ระยอง กาญจนบุรี เพชรบุรี สระบุรี เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำพูน อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ ศรีสะเกษ หนองคาย อุบลราชธานี อำนาจเจริญ พิจิตร เพชรบูรณ์ ปราจีนบุรี สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง สตูล ยะลา และจังหวัดสงขลา โดยได้รับเมตตาจากเจ้าคณะภาค และเจ้าคณะจังหวัด เป็นประธานสงฆ์ และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชน ญาติมิตร และภาคีเครือข่าย ร่วมอนุโมทนาในพิธีเป็นจำนวนมาก อาทิ

 1. จังหวัดนครราชสีมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าไตร และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานผ้าไตร ในการบรรพชาอุปสมบท 109 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววัน โดยพระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานสงฆ์ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี ข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธี ซึ่งจัดขึ้น ณ วัดประมวลราษฎร์ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา
 2. จังหวัดนครนายก พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานสงฆ์ นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบรรพชาอุปสมบท 102 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี คณะสงฆ์ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด ผู้บริหาร และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา นิสิต พ่อค้า สมาคม สโมสร มูลนิธิ องค์กรต่าง ๆ ทุกภาคส่วน และประชาชนในจังหวัดนครนายก ร่วมพิธี ซึ่งการจัดพิธีอุปสมบทจัดขึ้น ณ พระอุโบสถ วัดอุดมธานี พระอารามหลวงพระอุโบสถ วัดดง และพระอุโบสถ วัดใหญ่ทักขิณาราม อำเภอเมืองนครนายก
 3. จังหวัดกาญจนบุรี พระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบรรพชาอุปสมบท 101 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี นายรณภพ เวียงสิมมา ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ นายศักรินทร์ ทุมเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และญาติมิตร ภาคีเครือข่าย เข้าร่วมพิธีฯ จัดขึ้นที่ ศาลาการเปรียญ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองกาญจนบุรี
 4. จังหวัดระยอง พระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท 104 รูป ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน และมีพลานามัยแข็งแรง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก จัดขึ้นที่ศาลาการเปรียญวัดเนินพระ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง
 5. จังหวัดแม่ฮ่องสอน พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธี ที่วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน โดยเป็นการประกอบพิธีพร้อมกันทุกอำเภอ โดยอำเภอปางมะผ้า จัดพิธี ณ วัดแม่ละนา อำเภอปาย จัดพิธี ณ วัดแม่นาเติง อำเภอขุนยวม จัดพิธี ณ วัดโยธาราม อำเภอแม่ลาน้อย จัดพิธี ณ วัดแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย จัดพิธี ณ วัดชัยลาภ อำเภอแม่สะเรียง รวม 99 รูป
 6. จังหวัดศรีสะเกษ พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีบรรพชาอุปสมบท 114 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัด ภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมพิธี ณ วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ
 7. จังหวัดพิจิตร พระราชสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธี จัดขึ้นที่วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร
 8. จังหวัดนครศรีธรรมราช พระราชสุทธิกวี เจ้าคณะภาค 16 (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน โดยมี ข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัด และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี จัดพิธี ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
 9. จังหวัดยะลา พระเทพวชิรนายก เจ้าคณะจังหวัดยะลา เจ้าอาวาสวัดนิโรธสังฆาราม เป็นประธานสงฆ์ นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน โดยมี ข้าราชการ ญาติมิตร พุทธศาสนิกชน และภาคีเครือข่าย ร่วมอนุโมทนาในพิธีเป็นจำนวนมาก โดยประกอบพิธีบรรพชา ณ วัดนิโรธสังฆาราม และประกอบพิธีอุปสมบท ณ อุโบสถ วัดนิโรธสังฆาราม พระอุโบสถ วัดเมืองยะลา พระอารามหลวง และอุโบสถ วัดเวฬุวัน

“ในขณะนี้ มีจำนวนพระภิกษุสงฆ์ที่ทำการอุปสมบทแล้วเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 และในวันที่ 9 มกราคม 2566 จำนวน 48 จังหวัด จำนวน 4,836 รูป โดยจะทำการอุปสมบทครบทุกจังหวัด ในวันที่ 16 มกราคม 2566 นี้ ซึ่งการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ของกระทรวงมหาดไทยใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ เป็นการร้อยรวมพลังแห่งความจงรักภักดีและความรักของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่ตั้งใจปฏิบัติบูชาบำเพ็ญกุศลน้อมถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน ซึ่งทุกภาคส่วนจะได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า ถวายภัตตาหารเพล ถวายน้ำปานะ ตลอดจนประกอบศาสนกิจ เพื่อถวายพระกุศลถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกันตลอดระยะเวลาการจัดโครงการฯ ของแต่ละจังหวัดต่อไป” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงท้าย

ข่าวจาก กองสารนิเทศ สป.มท. ครั้งที่ 25/2566 วันที่ 9 ม.ค. 2566