พิธีอุปบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ ณ พระอารามหลวง ๓ วัด ตามโครงการของคณะปวงชนชาวไทยฯ สาธุชนร่วมอนุโมทนา

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้มีพิธีอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้า      อยู่หัว  ครั้งที่ ๑ จำนวน ๔๙ รูป ขึ้น โดยมีนาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นประธานโครงการและประธานอุปถัมภ์ และนายวุฒิสาร  พนารี นายกสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแห่งชาติ (สพวช.) ประธานคณะทำงานโครงการ พร้อมคณะทำงาน ผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี โดยมีพิธีอุปสมบทขึ้นใน ๓ วัด

เริ่มพิธีเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าอุปสมบทจำนวน ๑๘  รูป โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม เป็นพระอุปัชฌาย์

ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าอุปสมบท จำนวน ๑๖ รูป โดยมี        พระเดชพระคุณ พระปัญญาวิมลมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณาราชวราม เป็นพระอุปัชญาย์

และเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดระฆังโฆสิตาราม มีผู้เข้าอุปสมบท จำนวน ๑๕  รูป โดย พระเดชพระคุณ พระบวรรังษี      เจ้าคณะแขวงศิริราช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม เป็นพระอุปัชญาย์

 

หลังจากพิธีอุปบทเสร็จสิ้นแล้ว คณะพระสงฆ์ในโครงการฯ ได้เดินทางไปยังตำหนักแดง วัดระฆังโฆสิตาราม เพื่อเข้าสักการะ พระเดชพระคุณ พระพิมลภาวนาพิธาน (ท่านเจ้าคุณสวง) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆษิตาราม และพระเดชพระคุณได้ให้โอวาทคณะศาสนทายาน ก่อนที่คณะพระสงฆ์จะเดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ วัดถ้ำเขาวง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จนถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ต่อไป