พิธีภาวนาศาสนาสัมพันธ์อธิษฐานเพื่อสันติสุขถวายเป็นพระราชกุศล ณ อุทยานฯพระโพธิสัตว์กวนอิม จ.เพชรบุรี

วันเสาร์ ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วันคล้ายก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อความสถิตสถาพรของแผ่นดินไทย ได้มีการจัดงานพิธีภาวนาศาสนาสัมพันธ์อธิษฐานเพื่อสันติสุขในประเทศไทยและโลกมนุษย์   โดยมีการจัดติดต่อเป็นครั้งที่ ๑๙ ณ ลานภาวนา อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ประเทศไทย

พิธีเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ นำโดยเจ้าคุณพระมหาสิทธิการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรฯ นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ต่อมาคณะโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อความสถิตสถาพรของแผ่นดินไทย จากสำนักสาขาทั่วประเทศ ร่วมสวดมนต์ บำเพ็ญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในพิธีเจ้าคุณพระเทพสุวรรณโมลี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จ.เพชรบุรี, และนาประสูตร หอมบรเทิง  นายอำเภอแก่งกระจาน นำอธิษฐานเพื่อให้บ้านเมืองเกิดแต่สันติสุข โลกเกิดสันติภาพ หลังจากการเจริญพระพุทธมนต์ ด้วย

เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีภาวนาศาสนาสัมพันธ์ฯ ได้เริ่มขึ้น การรำของคณะนาฏศิลป์แล้ว นายศรัณยู อาทิตยศรัณยากร เลขาธิการโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ประธานจัดงาน ได้กล่าวรายงานแด่ ดร.ฐากูร พานิช อดีตรองปลัดกระทรวงต่างประเทศ ประธานพิธี จากนั้นประธานได้ขึ้นลานภาวนา เพื่อถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และจุดเทียนภาวนา

เวลาต่อมา พระเดชพระคุณพระพรหมเวที รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ นำพุทธศาสนิกชนกล่าวคำแสดงพุทธมามกะและอธิษฐานให้โลกเกิดสันติภาพ และขึ้นจุดเทียนชัย ตามด้วยผู้แทนศาสนาคริสต์, พราหมณ์-ฮินดู, ซิกข์นามธารี และเชน

ในโอกาสนี้ ดร.ฐากูร พานิช ประธานพิธีได้นำผู้เข้าร่วมพิธี อธิษฐานพิเศษ ๑๐ ข้อดังนี้

๑. ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๒. ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

๓. ขอให้สันติภาพอันถาวร จงเกิดขึ้นในโลกมนุษย์โดยเร็ววัน

๔. ขอให้ธรรมนำโลก และขอให้ศาสนาทุกศาสนา จงยืนยงอยู่คู่โลกมนุษย์

๕. ขอให้มนุษยชาติ จงเข้าถึงศาสนา และพระเจ้าที่ตนนับถืออย่างแท้จริง

๖. ขอให้มนุษยชาติ จงตัดสินปัญหาของโลก ด้วยสันติวิธี ไม่ใช้อาวุธสงคราม

๗. ขอให้มนุษย์ทั้งโลก ใช้ความคิดเป็นพลังแห่งสันติ อย่าเป็นพลังแห่งการเข่นฆ่ากัน

๘. ขอให้โลกมนุษย์ จงสะสมธรรมะ อย่าสะสมอาวุธสงคราม

๙. ขอให้ผลร้ายที่จะเกิดขึ้นแก่โลกมนุษย์ จงกลับกลายเป็นผลดี ขอให้ภัยธรรมชาติ รวมทั้งภัยพิบัติต่างๆ ภัยจากสงคราม ภัยจากโรคระบาดไวรัสโควิด ๑๙ จงบรรเทาและยุติไปในเร็ววัน

๑๐. ขอให้คำอธิษฐานนี้ จงสัมฤทธิผล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จากนั้นผู้ร่วมพิธีได้ยืนเคารพขณะฟังเพลงสรรเสริญพระบารมี  จึงเสร็จสิ้นพิธี