พิธีบำเพ็ญกุศลศพอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วันพุธที่ ๒๔ มิ.ย. 2563

วันพุธ ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. เจ้าภาพคณะสงฆ์วัดปทุมคงคา พิธีบำเพ็ญกุศลศพอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสมมหาเถร ป.ธ.๙, Ph.D.) โดยมี – พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค ๗- พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย เนปาล แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์- โดย เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา, กรรมการมหาเถรสมาคม, ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ณ ศาลาปฏิบัติธรรมสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว จากเฟสบุ๊ค วัดพิชยญาติการาม