พิธีบวงสรวง ถวายเครื่องสักการะ พระหลักเมืองจำลอง สวดมนต์ ปฏิบัติบูชา อธิษฐานบูชา ถวายภัตตาหารเพล อธิษฐานน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม

พระหลักเมืองจำลองปีที่ ๒๑ :พิธีบวงสรวง ถวายเครื่องสักการะ พระหลักเมืองจำลอง  ปีที่ ๒๑ สวดมนต์ ปฏิบัติบูชา อธิษฐานบูชา ถวายภัตตาหารเพล อธิษฐานน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี วันศุกร์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๒๙ นาฬิกา ร่วมอนุโมทนาทุกๆ ที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยงานบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ สาธุ สาธุ สาธุ