พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ถวายเป็นพระกุศลแด่กรมหมื่นสุทธนารีนาถฯ ณ วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ อุโบสถวัดพระวรราชาทินัดดามาตุ ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ได้มีพิธีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาและเครื่องสังฆทาน จำนวน 66 วัด และขอประทานผ้าไตร จำนวน 1 ไตร  เพื่อเฉลิมพระเกียรติน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

โดย พระเดชพระคุณเจ้าคุณพระภาวนามังคลาจารย์ วิ. (ธนมงคล ฐานสมฺปนฺโน) รองเจ้าคณะอำเภอศรีเทพ  เจ้าอาวาสวัดพระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานพิธีฝ่ายบรรพชิต พลเอกหม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายวีระวัฒน์ วัฒนวงศ์พฤกษ์ นายอำเภอศรีเทพ และนายณัฐวุฒิ พวงทรัพย์ ปลัดอำเภอ ในการรับเสด็จฯ  ณ อุโบสถวัดพระวรราชาทินัดดามาตุ ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์