พสล. เรียกร้องสันติภาพในยูเครน

พสล. เรียกร้องสันติภาพในยูเครน

องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พสล.) ออกแถลงการณ์ แสดงความกังวล เกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศยู เครน และเรียกร้องให้ยุติความขัดแย้งด้วยการเจรจากัน
นายแผน วรรณเมธี ประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พสล.) ออกแถลงการณ์วันที่ 8 มีนาคม 2565 ว่าสืบเนื่องจากความขัดแย้งที่เกิดในประเทศยูเครน ได้ทำให้เกิดความกังวลอย่างยิ่งแก่ประชาชนทั่วโลก โดยทั่วไปความจัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่กรณี ที่มีความเห็นไม่ลงรอยกัน
อย่างไรก็ตาม ประโยชน์จะไม่บังเกิดแก่ฝ่ายชนะ หรือแพ้
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสแก่บรรดาทหารและผู้ปกครองประเทศ เมื่อเกิดสงครามในครั้งพุทธกาลว่า
หยาดโลหิตและชีวิตของมนุษย์ ล้ำค่ากว่าสิ่งอื่นใด
ดังนั้นเราชาวพุทธศาสนิกชน ใคร่ขอให้ทั้ง 2 ฝ่าย ที่อยู่ในความขัดแย้งครั้งนี้ จงระมัดระวังการกระทำของตน จงหันหน้ามาเจรจากันด้วยความจริงใจและเข้าใจ อันเป็นหนทางเดียว ที่จะ
ทำให้มนุษยชาติรอดพ้นจากภัยทั้งปวงได้
ในนามของ พสล.และเครือข่าย ขอวิงวอนให้ทั้ง 2 ฝ่าย จงยุติความขัดแย้ง ด้วยการหันหน้ามาเจรจากัน และจงอย่าใช้ความรุนแรงยุติปัญหา
มาร่วมกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกกันเถิด

ในขณะเดียวกัน นายพัลลภ ไทยอารี รองประธานและเลขาธิการ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก  (พสล.) เรียกร้องเครือข่ายชาวพุทธให้ส่งความช่วยเหลือแก่ชาวยูเครน ตามหลักมนุษยธรรม
เพราะสงครามทำให้เกิดความสูญเสียชีวิตและส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยในประเทศอื่นๆ ไม่เพียงแต่คู่กรณีเท่านั้น
คุณพัลลภกล่าวว่า ด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสมานฉันท์ของพวกเราชาวพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จะช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของชาวยูเครนได้

ท่านที่สนใจจะร่วมบริจาคสามารถโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี  003-2-30263-9
และกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินที่
[email protected]
โทรสาร 02-661-0555
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและช่วยชาวยูเครน

ข้อมูลจาก สมาน สุดโต ที่ปรึกษา พสล.