พระเทพปริยัติ อนุโมทนากับการทุ่มเทเสียสละจริง ๆ กับคณะ น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในฐานะเป็นประธานโครงการจัดบรรพชาและอุปสมบทศาสนทายาท เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2

เจ้าคุณพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อนุโมทนากับ น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในฐานะเป็นประธานโครงการบรรพชาและอุปสมบทศาสนทายาท เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่ 2 กับคณะทำงานกันด้วยความทุ่มเทเสียสละจริง ๆ

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด (เจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้าชื่อ SKYMED) ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่นำโดย พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าอาวาส วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวงจังหวัดเชียงใหม่ และ วุฒิสาร พนารี นายกสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมไทยแห่งชาติ (สพวช.) องค์กรภาครัฐ เอกชน และองค์กรภาคีเครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดงาน “โครงการบรรพชาและอุปสมบทศาสนทายาท เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวน 83 รูป อีกทั้งยังช่วยสืบสาน ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของล้านนา ตามแบบโบณาณให้ดำรงอยู่สืบไป ระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2564 โดยมีพิธีการ 5 ขั้นตอน ดังนี้

  • วันที่ 10 ธันวาคม เวลา 13.00 น. ตรวจสุขภาพผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด และลงทะเบียนเข้าอบรม ถึงวันที่ 13 ธันวาคม ที่วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) จังหวัดเชียงใหม่
  • วันที่ 14 ธันวาคม เวลา 14.00 น. พิธีขอขมาลาบวชและปลงผม ที่วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
  •  
  • วันที่ 15 ธันวาคม เวลา 06.30 น. พิธีบวงสรวงที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์และขบวนแห่ลูกแก้วบนหลังช้างและม้า แบบล้านนา อย่างยิ่งใหญ่สวยงามอลังการ เริ่มจากอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ถึงวัดเจ็ดยอด ซึ่งขบวนมีความยาวกว่า 2 กิโลเมตร และ 15.00 น. ทำขวัญนาคทั้งหมดที่วัดเจ็ดยอด โดย ท่านมหาบอย (พระวิจิตรสรการ) พระผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในการทำขวัญนาค และเทศน์ภาษาเหนือ ในล้านนา
  •  
  • วันที่ 16 ธันวาคม เวลา 08.30 น. พิธีบรรพชาที่วัดเจ็ดยอดสนำหรับเณรทั้งหมด 23 รูป 13.00 พิธีอุปสมบท 4 วัด คือ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จำนวน 16 รูป วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร (พระอารามหลวง)จำนวน 15 รูป วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จำนวน 14 รูป และวัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) จำนวน 15 รูป
  • วันที่ 17 ธันวาคม เวลา 06.00 น. พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่บริเวณถนนวัฒนธรรมวัดเจ็ดยอด เริ่มตั้งแต่หน้าศูนย์การค้าเมญ่าไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้งเซนเตอร์ ถึงวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง โดยเจ้าคุณพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นประธานพิธี โดยพระเดชพระคุณได้กล่าวสัมโมนียกถาตอนหนึ่งว่า ขออนุโมทนากับ น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในฐานะเป็นประธานโครงการบรรพชาและอุปสมบทศาสนทายาท เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2 พร้อมด้วยคุณวุฒิสาร พนารี ประธานคณะทำงานโครงการฯ และศรัทธาสาธุชน โครงการฯนี้สมควรแก่การอนุโมทนาเป๋นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นการเสียสละ ด้วยการเสียสละจริง ๆ อาตมาได้สังเกตดูแล้ว ผู้ทำงานทุกท่านในโครงการนี้ทำงานด้วยความศรัทธา ความเลื่อมใส่ต่อพระพุทธศาสนาต่อพระรัตนตรัย เป้าหมายคือสร้างศาสนทายาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเพื่อชาติศาสนาของเราให้มั่นคง และยังมีโครงการให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย ซึ่งประเทศไทยนับถือพระพุทธศาสนามาแล้วเป็นพันปี พระมหากษัตริย์ทุกคนเป็นพุทธศาสนิก อุปถัมภกพระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ทรงสละพระชนมชีพอุทิศเพื่อชาติ พระพุทธศาสนา

เมื่อเสร็จพิธีตักบาตรมีการถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุและสามเณรศาสนทายาททั้งหมดที่วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จากนั้นพระภิกษุทั้งหมดเดินทางไปจำวัดและอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแบบเคร่ง ณ วัดพระธาตศรีจอมทองวรวิหาร ภายใต้ความอุปถัมภ์และอบรมของพระศรีศิลปาจารย์ (ท่านเจ้าคุณประมวล) ส่วนสามเณรทั้งหมดเดินทางไปเรียนต่อตามหลักสูตร ณ โรงเรียนวัดดอนจั่น บ้านดอนจั่นพัฒนา ต. ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

การดำเนินโครงการบรรพชาและอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 2 นี้ได้ปรากฏผลสำเร็จเกินเป้าหมาย 69 คน ตามที่ตั้งไว้โดยมีผู้ผ่านการคัดกรองให้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 83 คน แบ่งเป็นเยาวชนที่เข้ารับการบรรพชา 23 คน และผู้เข้าพิธีบรรพชาและอุปสมบท 60 คน โดยในงานนี้ SKYMED ได้ตั้งเต็นท์ แจกหน้าการอนามัยฟรีทุกๆ จุด ของขบวนและในงานพิธีต่างๆ ตลอดตั้งแต่วันเริ่มงาน วันที่ 10-17 ธันวาคมนี้

ทั้งนี้ในวันสำคัญวันที่ 15 ธันวาคม ได้มีเจ้านายฝ่ายเหนือมาร่วมงานแห่ขบวนลูกแก้วตลอดวัน จนจบพิธีทำขวัญนาค อย่างมากมายอาทิ เจ้ารัตนา ณ เชียงใหม่ พลอากาศตรีเจ้าวัฒนัน ณ ลำพูน เจ้ากาญจนา ณ ลำปาง และ พลอากาศเอก ธีรศิลป์ คัมภีรญาณนนท์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด รวมทั้ง สรีรพัฒน์ อินทรศิริ กิตติ          กรศรียากา