พระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม วรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เมตตาเป็นประธานการจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์โรคหัวใจและไต อาคาร ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์

พิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์โรคหัวใจและไต อาคาร ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร พระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม วรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เมตตาเป็นประธานการจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์โรคหัวใจและไต อาคาร ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด ประธานในพิธี ซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์ในการสร้างศูนย์โรคหัวใจและไต อาคาร ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ ให้กับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์


โดยมี นพ.อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ นพ.ภูริทัต แสงทองพานิชกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ดร.ทิวา มั่งน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นายเกษม เกษมปัญญา ผู้พิพากษาอาวุโส ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์เข้าร่วมในพิธีพิธีวางศิลาฤกษ์ดังกล่าว นพ.อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี กล่าวว่า โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้ขยายศักยภาพโรงพยาบาล เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 400 เตียง และเน้นการสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นด้านการบริการที่ครบวงจร การก่อสร้างอาคารดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,000 ตารางเมตร โดยขอขอบพระคุณ ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้อุปถัมภ์ในการสร้างอาคาร ที่ได้เห็นความสำคัญในด้านการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย วัตถุประสงค์การก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการ ให้บริการด้านการตรวจรักษาโรคหัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงการตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า งานด้านพยาธิวิทยา และงานด้านเวชกรรมฟื้นฟู เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลรักษา ตามมาตรฐานสากลอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป
——————————-
ร่วมบริจาคเพื่อสร้างอาคารศูนย์หัวใจและไตเพื่อประชาชน
ได้ที่ บัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลราชพิพัฒน์
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี 191-0-20940-6
สาขาเพชรเกษม 77/2 (หนองแขม)
(ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้ )
หากต้องการลดหย่อนภาษี 2 เท่า
สามารถบริจาคได้ที่
บัญชี โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี 191-1-15952-6
สาขาเพชรเกษม 77/2 (หนองแขม)
แล้วสแกน qr code (ด้านล่างขวา)
แจ้งขอรับใบเสร็จได้เลยค่ะ
#22ปีแห่งการพัฒนาสร้างศรัทธาการบริการ
#รพราชพิพัฒน์
#สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร