“พระเกจิสายกรรมฐาน” ร่วมพิธีตรึงหมุดมณฑป ครอบครัว “จิรรัตน์จรัสธร” ร่วมสร้างถวายอดีตพระเกจิชื่อดังแห่งเชียงใหม่ “หลวงปู่สังข์” สังกิจฺโจ

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ผู้บริหาร บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กสเตนเลส ตั้งอยู่ภายในซอย ส.มณีรัตน์ ถนนเทพารักษ์ กม.11 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดย นายขจรศักดิ์ จิรรัตน์จรัสธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด และ กรรมการ กต.ตร.จ.สมุทรปราการ พร้อมด้วย ครอบครัวจิรรัตน์จรัสธร และ พนักงานบริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด ร่วมกันดำเนินการจัดสร้างมณฑปขนาดใหญ่ เพื่อน้อมถวายสรีระหลวงปู่สังข์ สังกิจฺโจ พระอริยเจ้าแห่งวัดป่าอาจารย์ตื้อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เป็นถาวรวัตถุและสมบัติของพระพุทธศาสนา และเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป

ซึ่งภายในพิธี ได้รับความเมตตาจากพระเถรานุเถระ โดย พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สายกรรมฐาน จากวัดต่างๆ จำนวนกว่า 30 รูป ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม ศิษย์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต อาทิ พระราชวชิรกิจโสภณ (หลวงปู่บุญจันทร์ สีลคุโณ) เจ้าอาวาสวัดป่ามณีโคตมวงศ์ จ.อุดรธานี ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีสงฆ์ พร้อมด้วย พระครูวิโรจน์ธรรมาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพุมุด จ.กาญจนบุรี พระวิมลศีลาจาร เจ้าอาวาส วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร กทม. พระอาจารย์สามเรือน ปุญญสโก เจ้าอาวาสวัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ และ พระราชวชิรธรรมาจารย์ เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี เป็นต้น นอกจากนี้ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จากวัดต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 31 รูป ได้เมตตาออกเดินรับบิณฑบาตโปรดญาติโยม ภายใน บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกด้วย

 

โดยในพิธี การจัดสร้างมณฑป ในครั้งนี้ โดยนายขจรศักดิ์ จิรรัตน์จรัสธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด และ กรรมการ กต.ตร.จ.สมุทรปราการ ได้เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างมณฑป พร้อมทั้ง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี นายมนต์ชัย จิรรัตน์จรัสธร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด พล.ต.ต.ดร.พัลลภ แอร่มหล้า ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ นายสุดใจ จิรยาภากร ประธานที่ปรึกษา กต.ตร.จ.สมุทรปราการ นายฉะโอด รุ่งเรือง อดีตนายก อบต.บางพลีใหญ่ และ คณะกรรมการ กต.ตร.จ.สมุทรปราการ คณะ กต.ตร.สภ.บางพลี ครอบครัวจิรรัตน์จรัสธร และ พนักงานบริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติและผู้มีจิตศรัทธาร่วมในพิธีครั้งนี้

จากนั้น นายขจรศักดิ์ จิรรัตน์จรัสธร นำถวายภัตตาหาร จตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม แด่พระราชวชิรกิจโสภณ (หลวงปู่บุญจันทร์) เจ้าอาวาสวัดป่ามณีโคตมวงศ์ จ.อุดรธานี ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ อีกจำนวน 30 รูป จากนั้น พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 31 รูป ร่วมประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถา เจริญพระพุทธมนต์

ต่อมา พระราชวชิรกิจโสภณ (หลวงปู่บุญจันทร์ สีลคุโณ) เจ้าอาวาสวัดป่ามณีโคตมวงศ์ นำพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ วางพวงมาลัยตรงบริเวณฐานมณฑปเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้ง เจิมแป้ง และประกอบพิธีตรึงหมุดยอดฉัตร มณฑป ซึ่งมีขนาดความสูงอยู่ที่ 4 เมตร 50 x 4 เมตร 50 ส่วนเสา 6 เมตร ยอดเจดีย์ 6 เมตร รวม 12 เมตร ซึ่งมณฑปหลังนี้ทำด้วยสเตนเลส และเคลือบด้วยไทเทเนียม สีบรอนซ์ และสีทอง มีความคงทนนานกว่าสิบปี งบประมาณในการจัดสร้างมณฑปหลังนี้ ประมาณ 3 ล้านบาท แต่เนื่องจาก ทางวัดมีงบประมาณในการจัดสร้างไม่เพียงพอมีเพียง จำนวน 2 ล้านบาท ทั้งนี้ ทางนายขจรศักดิ์ จิรรัตน์จรัสธร พร้อมด้วย ครอบครัวจิรรัตน์จรัสธร จึงได้ร่วมกันออกค่าใช้จ่ายในส่วนที่เหลือทั้งหมดเพื่อจัดสร้างถวายสรีระหลวงปู่สังข์ พระอริยเจ้าแห่ง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ อีกทั้ง เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่หลวงปู่สังข์ อีกด้วย จึงได้ดำเนินการให้ทางพนักงาน บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด ร่วมกันจัดสร้างมณฑปถวายจนแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย จากนั้น จะนำมณฑปไปตั้งประดิษฐานที่วัดป่าอาจารย์ตื้อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ต่อไป

ขอบคุณคุณ…คิว-ข่าวสมุทรปราการ ผู้รายงาน