พระอาจารย์สำราญ ธมฺมธุโร (หลวงพ่อกล้วย) ละสังขาร ธรรมานุสรณ์ “เราต้องทำความเข้าใจกับสมมุติ ทำความเข้าใจกับวิมุตติ

       วัดป่าธรรมอุทยาน กม.11 ถ.มิตรภาพ บ้านสำราญ-บ้านเพี้ยฟาน ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ขอแจ้งให้ทราบว่า ในช่วงบ่ายของวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 พระอาจารย์สำราญ ธมฺมธุโร
(หลวงพ่อกล้วย) ได้ละขันธ์แล้ว

สำหรับกำหนดการงานบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารถวายพระอาจารย์สำราญ ธัมมธุ โรงานบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารพระอาจารย์สำราญ ธมฺมธุโร (หลวงพ่อกล้วย) มีกำหนด 100 วันนับตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 นี้เป็นต้นไป

วันที่ 10 พฤษภาคม 256412.00 น.- 15.00 น.รดน้ำถวายสรีระสังขารพระอาจารย์สำราญ ธมฺมธุโร

15.00 น. – 16.00 น. ทำการอัญเชิญสรีระสังขารบรรจุในโลง 20.00 น.

สวดบำเพ็ญกุศล วันอื่น ๆ ก่อนถึงวันพระราชทานเพลิงศพ เปิดให้เข้ากราบสักการะสรีระสังขารตั้งแต่ 8.30 น. ของทุกวัน และ 20.00 น. ของทุกวันทำการสวดบำเพ็ญกุศล

ขอความร่วมมือทุกๆ ๆ ท่านให้ปฏิบัติตนตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะกักตัว14วันหากมาจากจังหวัดที่เสี่ยงและเมื่อพร้อมเข้าร่วมงานได้ให้ลงทะเบียน-สวมหน้ากาก-เว้นระยะห่าง-ปฏิบัติตามคำแนะนำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในงานอย่างเคร่งครัด

เพื่อให้การดำเนินการถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์สำเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความเรียบร้อยไม่ติดขัด

สำหรับท่านที่ประสงค์จะเป็นเจ้าภาพสวดบำเพ็ญกุศลให้ติดต่อพระอาจารย์เหมียว (0955249095) หรือพระอาจารย์นีโน่ (0952597824)

ท่านที่ประสงค์จะทำโรงทานในงานติดต่อคุณแม่ชีใหม่ (0909549942)

สำหรับบัญชีที่ใช้สำหรับงานบำเพ็ญกุศลนี้จะประกาศให้ทราบต่อไป

ทางวัดป่าธรรมอุทยานขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ๆ ท่านที่มาร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความสงบเรียบร้อย

ธรรมานุสรณ์ที่หลวงพ่อกล้วยได้ฝากไว้

ขอให้ท่านทั้งหลายได้น้อมนำคำสอนจากพระพุทธองค์และพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปปรับใช้ให้ได้เป็นปฏิบัติบูชานำพาให้พบชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์สืบต่อไป

เราต้องทำความเข้าใจกับสมมุติ ทำความเข้าใจกับวิมุตติ… เราถึงจะอยู่กับสมมุติอย่างมีความสุข…อยู่กับวิมุตติอย่างมีความสุข…

เพราะว่าธรรมกับโลกก็อาศัยกันอยู่ …จิตกับกายก็อาศัยกันอยู่…

เราต้องทำความเข้าใจกับสมมุติให้หมด แล้วก็ทำความเข้าใจกับวิมุตติ … เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอิงอาศัยกันอยู่หมด… เราจะไปละสิ่งหนึ่งก็ไม่ได้… เพราะว่าเราก็ยังมีลมหายใจอยู่… กายของเราก็ยังอาศัยสมมุติอยู่…

ถ้าเราอยากจะอยู่ดีมีความสุข…

เราก็ต้องทำความเข้าใจให้หมดทุกอย่างแล้วก็ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆ… ปล่อยวาง… วางที่จิต… ทำจิตของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์…

นั่นแหละดีที่สุด…

บริหารสมมุติได้อย่างไร…

เราต้องรู้จักวิเคราะห์พิจารณาในสิ่งที่เราชอบ ในสิ่งที่เราถนัด…

ขณะที่เราบริหาร ขณะที่เราทำนั้น… เราเดือดร้อนไหม…กายเราเดือดร้อนไหม… จิตของเราเดือดร้อนไหม… สมมุติภายนอกเขาเดือดร้อนไหม…

เราต้องวิเคราะห์พิจารณาให้มันรอบทั้งภายใน รอบทั้งภายนอก…

ผิดพลาดเราแก้ไขใหม่…

จนถึงจุดหมายปลายทางได้นั่นแหละ

(พระอาจารย์สำราญ ธมฺมธุโร – หลวงพ่อกล้วย – จากหนังสือหลวงพ่อเพียงแต่เบ่าให้ฟัง)