“พระวิสุทธิวงศาจารย์” กรรมการมส.-เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ วัดปากน้ำ ละสังขาร สิริอายุ 84 ปี

วันนี้ (26 ก.ย.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้มรณภาพแล้วอย่างสงบ เมื่อวันที่ 26 ก.ย.64 เวลา เวลา 12.52 น. สิริอายุ 84 ปี พรรษา 64 ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ

ทั้งนี้ พระวิสุทธิวงศาจารย์ เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ของวัดปากน้ำฯ มีลูกศิษย์จำนวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งยังเป็นผู้ใกล้ชิดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ) หรือ “สมเด็จฯช่วง” เจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม ประธานสมัชชามหาคณิสสร

สำหรับประวัติ พระวิสุทธิวงศาจารย์ มีนามเดิมว่า วิเชียร เรืองขจร เกิดเมื่อวันที่ 7 พ.ย.2480 ที่ ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เมื่ออายุ 14 ปี ได้บรรพชาที่วัดดงตาล ต.บางพลับ โดยมีพระครูอุภัยภาดารักษ์ วัดสองพี่น้อง เป็นพระอุปัชฌาย์ หลังจากนั้นย้ายเข้ามาอยู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ปี 2499 สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดปากน้ำฯ  พออายุ 20 ปี อุปสมบทที่พัทธสีมาวัดปากน้ำฯ โดยมีพระธีรสารมุนี วัดอัปสรสวรรค์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เป็นพระอุปัชฌาย์ มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรมจนปี 2516 สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มอบหมายให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดปากน้ำฯ เมื่อปี 2511ด้วย

ส่วนลำดับการปกครองคณะสงฆ์ ปี 2513 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ ปี 2526 เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ ปี 2534 เป็นรองเจ้าคณะภาค 7 ปี 2538 เป็นเจ้าคณะภาค 7 ปี 2559 เป็นเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ปี 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม

ลำดับสมณศักดิ์ ปี 2516 ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระเมธีวราภรณ์ ปี 2527 ได้รับพระราชทานเลื่อนตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชปริยัติกวี ปี 2535 ได้รับพระราชทานเลื่อนตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพสุธี ปี 2541 ได้รับพระราชทานเลื่อนตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมธีรราชมหามุนี และปี 2549 ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏที่ พระวิสุทธิวงศาจารย์