พระราชสารสุธี แนะ “รู้รัก…สามัคคี” พ้นภัยโควิด-19

ในช่วงเวลายากลำบากนี้ คนไทยทุกคนต้องร่วมมือกันฝ่าฟันอุปสรรคให้ผ่านพ้นไป หลักธรรมในการดำเนินตนเพื่อให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปด้วยกัน พระราชสารสุธี รักษาการเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพวรวิหาร กรุงเทพฯ ได้เมตตาชี้แนะบนเวทีธรรมบรรยาย “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” จัดโดย บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ในหัวข้อ “รู้รัก…สามัคคี”

 

“สัพเพสัง สังฆภูตานัง สามัคคีวุฒิสาธิกา” เสียงจากพระราชสารสุธี ได้กล่าวขึ้นบนเวที อันแปลความว่า สามัคคีคือความพร้อมเพรียง สัพเพสัง สังฆะภูตานัง ของคนทั้งหลายทั้งปวงคนในชาติทั้งปวง วุฒิสาธิกา ย่อมให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จ (วุฒิ แปลว่า เจริญ, สาธิกา แปลว่า สำเร็จ)

 

ท่านได้เริ่มอธิบายจาก หน้าที่ชาวพุทธ ซึ่งในหลักคำสอนหน้าที่ชาวพุทธพื้นฐานมี 3 ประการ ประกอบด้วย การบริจาคทานการให้ทาน การรักษาเบญจศีล และการเจริญภาวนา โดยขยายความได้ดังนี้ ทาน การบริจาคทานให้ทานนั้นเป็นขั้นตอนที่ทำได้ง่าย แต่ก็พึงประพฤติปฏิบัติอยู่ประจำ เช่น บริจาคทานถวายภัตตาหาร ให้ความเมตตาให้ความเอ็นดูเพื่อนร่วมโลกร่วมงาน เหล่านี้เป็นทานเบื้องต้น ส่วนทานชั้นสูงขึ้นไปก็คืออภัยทาน ธรรมทาน เป็นต้น ทานเป็นคุณธรรมที่ควรปฏิบัติเป็นนิตย์ ส่วนการรักษาศีลก็เป็นคุณธรรมระดับกลาง ที่ปฏิบัติเป็นประจำ คำว่า ศีล คือปกติ หากรักษาเบญจศีล(ศีล 5) เป็นปกติก็ได้ชื่อว่ามีคุณธรรม 2 ประการแล้ว ส่วนประการที่ 3 คือ การภาวนา ภาวนานี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธประการหนึ่ง เป็นชั้นสูง เพื่ออบรมจิตให้มีความสงบตัดอารมณ์ขุ่นมัว ทำให้จิตมีพลัง เมื่อมีคุณธรรม 3 ข้อ ก็ทำให้ท่านเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจสูง

 

เมื่อบุคคลที่มีคุณธรรมเบื้องต้น 3 ประการนี้แล้ว จำต้องรู้ต้องมีความรู้ ความรู้นั้นท่านจำแนกไว้ 3 ระดับ รู้จำ รู้จริง และรู้แจ้ง รู้จำ ก็คือ รู้หลักวิชาการหลักการทำงานซึ่งต้องจำก่อน และต้องรู้แบบไม่ใช่งูๆ ปลาๆส สะเปะสะปะ เพื่อให้เกิดคุณภาพในการทำงาน คือการรู้จริง ส่วนการรู้ให้แจ้งให้ถ่องแท้ คือการรู้อริยสัจ เพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการทำงาน รู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา และในที่สุดคือการดับปัญหานั่นเอง เมื่อมีความรู้แจ้งเห็นชัดในความจริงต่างๆ แล้ว ต้องมีความเมตตามีความรักความปรารถนาดีต่อบุคคลอื่น รักต่อตนเองด้วย ความรักในที่นี้ไม่ใช่เป็นความรักแบบเสน่หา ประกอบด้วยกามารมณ์ คำว่า รู้รัก ในที่นี้ หมายถึงเราทั้งหลายผู้มีความรู้ดีมีความประพฤติดีปฏิบัติชอบแล้ว ต้องให้ความรักต่อตนเอง รักต่อสุขภาพ รักต่อมวลมนุษย์เพื่อนร่วมงาน แค่นั้นยังไม่พอ เราจำต้องมีความรับติดต่อสังคม ต่อประเทศชาติ ต่างคนต่างรู้ต่างสำนึกในหน้าที่ ว่าจะร่วมกันช่วยแก้ปัญหาทั้งปวงนี้ด้วยความพร้อมพรรคสมัครสมานสามัคคีกัน จะเกิดความสำเร็จ

 

ท่านเล่านิทานเพื่อเป็นตัวอย่าง คือเรื่อง เจ้าตากับเจ้าตีน ตีนกับตาต่างถือดีว่าตนสำคัญ ในร่างกาย ตีน แสดงว่าเขาสำคัญที่สุดไปที่ไหนก็ต้องอาศัยตีนในการเดิน ในการย่างไปไหนถ้าไม่มีตีนเราก็อยู่กับที่ ตีน อวดว่าอย่างนั้น สวนเจ้าตาบอกว่าเจ้าตีนไปไหนมาไหนต้องอาศัยตาในการมอง ถ้าไม่มีตาในร่างกายนี่มีแค่ตีน เดินทางไปที่ไหนย่อมมืดบอดมีแต่อันตราย เจ้าตากับเจ้าตีนต่างถือดี ทะเลาะกัน ไม่ยอมกัน บอกว่าถ้าอย่างงั้น ต่างคนต่างทำหน้าที่กันไปฉันไม่ทำหน้าที่ของฉัน เจ้าตีนก็เดินโดยที่ไม่อาศัยตา ตาก็หลับ หลับตานี่สุดท้ายแล้วคือหายนะ เกิดขึ้นแก่ทั้งตา ทั้งตีน และตัวเราด้วย นี่คือความอวดดีถือดีไม่มีความพร้อมเพียงกัน

 

พระราชสารสุธีกล่าวสรุปว่า อยากเชิญชวนท่านทั้งหลายให้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเสียสละ ให้ความร่วมมือที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ และที่สำคัญขอให้ปฏิบัติอยู่ในกฎของบ้านเมืองช่วยเหลือเอื้อเฟื้อ เชื่อมั่นได้ว่าเมื่อท่านทั้งหลายร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเสียสละกันแล้ว ปัญหาที่ประสบอยู่ปัจจุบันนี้ยอมจะแก้ไขได้ สามารถก้าวล่วงก้าวพ้นไปได้ด้วยกัน และเชื่อมั่นว่า ท่านทั้งหลายได้เป็นผู้มีการฝึกปฏิบัติอย่างดีแล้ว ประพฤติดีปฏิบัติชอบ มีความรู้ รู้จำ รู้จริง รู้แจ้งรู้ ชัดเจน รู้ถ่องแท้แล้วเกิดความรักทั้งต่อตนเอง องค์กร ประเทศชาติ ต้องร่วมมือกันมีความสามัคคีกันในทางที่เกิดประโยชน์สุทธิพลต่อส่วนรวม หวังว่าท่านทั้งหลายที่รับฟังวันนี้ก็ย่อมจะได้ทราบเป็น แนวทางในการปฏิบัติว่าต่อไปนี้จะต้องกำหนดเข็มทิศในการทำหน้าที่อย่างไรบ้าง ขอฝากไว้ท่านทั้งหลายได้คิดและนำไปประพฤติปฏิบัติ

 

สำหรับผู้สนใจร่วมฟังธรรมบรรยายดี ๆ ในโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” สามารถติดตามรับชมผ่านระบบ live สด ทุกวันศุกร์ เวลา 12:00 – 13:30 น. ทางช่องทาง facebook fanpage CPALL และสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ช่องทางเดียวกัน พร้อมรับฟังคติธรรมดีๆ ในช่องทางTikTok ได้ที่ ธรรมะTikTok