พระราชทานราชทินนามพระธรรมปัญญาบดีวัดมหาธาตุ เป็นชั้นรองสมเด็จฯที่พระพรหมวชิราธิบดี

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศพระราชทานราชทินนามและสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะจำนวน 4 รูป  ความว่า