พระเดชพระคุณ “พระพรหมวัชรจริยาจารย์” ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอวาสวัดเฉลิมพระเกียรติ ละสังขาร สิริอายุ 89 ปี

พระเดชพระคุณพระพรหมวัชรจริยาจารย์ (สาย ฐานมงฺคโล) เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร พระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ได้มรณภาพด้วยอาการอันสงบ ที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร เมื่อเวลา 22.00น. วันที่ 28 ส.ค. สิริอายุ 89 ปี 9 เดือน 11 วัน ท่วมกลางความอาลัยของวงการคณะสงฆ์ และสิษยานุศิษย์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระพรหมวัชรจริยาจารย์ (สาย ฐานมงฺคโล) เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร พระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ได้มรณภาพแล้วด้วยอาการอันสงบ ที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร เมื่อเวลา 22.00น. วันที่ 28 ส.ค. สิริอายุ 89 ปี 9 เดือน 11 วัน

พระพรหมวัชรจริยาจารย์ มีนามเดิมว่า สาย ศรีมงคล เกิดเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2476 ที่ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก บรรพชา เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2492 ที่วัดท่าไทร ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมี พระครูจอน ธมฺมธโร วัดท่าทราย ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เป็นพระอุปัชฌาย์ อุปสมบท เมื่อวันที่ 19 เม.ย.2497 ที่วัดท่าทราย ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมี พระราชวรนายก (จรูญ จงฺกโม) ครั้ง ดำรงสมณศักดิ์ที่ พระปิฎกคุณาภรณ์ วัดศรีเมือง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เป็นพระอุปัชฌาย์ สำเร็จการศึกษา ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดนครนายก และเปรียญธรรม 7 ประโยค สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2522 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระอมรเวที พ.ศ.2530 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชกิตติโมลี พ.ศ.2535 เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัตยาจารย์ พ.ศ.2542 เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมกิตติมุนี พ.ศ.2565 เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวัชรจริยาจารย์ (ขอบคุณข้อมูลจากเดลินิวส์ออนไลน์ และภาพจากเพจสมณศักดิ์)