พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำสรง พุ่มดอกบัวและผ้าไตรถวายแด่พระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำสรง พุ่มดอกบัวและผ้าไตร    ถวายแด่พระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔ เจ้าอาวาสวัด      สุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร รองแม่กองธรรมสนามหลวงเจ้าอาวาสวัดสุทัศเทพวรารามราชวรมหาวิหาร        เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๘๐ ปี

ขอขอบคุณ…ภาพ/ข่าว นพรัตน์ ไผ่แก้ว