พระธรรมสุธี เจ้าคณะ กทม. รก.มอบตราตั้งเจ้าอาวาส พระมหาอดิศักดิ์ อภิปญฺโญ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดบรมสถล(วัดดอน)

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ พระธรรมสุธี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง เป็นประธานในพิธี มอบตราตั้งเจ้าอาวาส ที่ ๙/๒๕๖๔ แต่งตั้ง พระมหาอดิศักดิ์ อภิปญฺโญ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบรมสถล(วัดดอน) ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดบรมสถล(วัดดอน) นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตสาทร เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและเป็นผู้อ่านตราตั้ง โดยมี พระราชวชิโรดม เจ้าคณะเขตสาทร พร้อมพระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ คณะผู้บริหารเขต และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธี ณ อุโบสถวัดบรมสถล เขตสาทร