พระธรรมรัตนากร ประธานฝ่ายสงฆ์-รมต.เทวัญ ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลหล่อเทียนพรรษา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันนี้ (30 มิถุนายน 2563) เวลา 15.30 น. ณ พระวิหารพระพุทธไสยาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนากร เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ เจ้าคุณพระราชรัตนสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ ฝ่ายประสานงานและต้อนรับ ฯพณฯ เทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดงานเทศกาลหล่อเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2563 โดยมี นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วม

ในโอกาสนี้ พล.อ.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ นายกสมาคมศิษย์วัดพระเชตุพนฯ ได้กล่าวรายงานในนามคณะกรรมการดำเนินงานประเพณีหล่อเทียนพรรษษ วัดพระเชตุพน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แด่ ฯพณฯ เทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า ประเพณีหล่อเทียนพรรษา วัดพระเชตุพน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเพณีหล่อเทียนพรรษา นับเป็นประเพณีงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ ของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและทั่วโลก มีมาแต่ครั้งโบราณ จุดประสงค์สำคัญคือการนำเทียนพรรษาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่ต้องจำพรรษาอยู่ที่วัด เริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ไปจนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ เป็นระยะเวลา ๓ เดือน โดยในปีนี้วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และรุ่งขึ้น วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คือวันเข้าพรรษา ซึ่งในช่วงเข้าพรรษานี้เหล่าพุทธศาสนิกชน จะได้เข้าวัด ทำบุญ ฟังธรรม และร่วมหล่อเทียนพรรษา สำหรับพระภิกษุสงฆ์นั้น จะได้ศึกษาพระธรรมวินัยและจำพรรษาอยู่ที่เป็นประจำ ๓ เดือน

ที่ผ่านมา วัดพระเชตุพน ได้ดำเนินการจัดประเพณีหล่อเทียนพรรษาเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญนี้ไว้ โดยบัญชาของพระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนากร เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้มอบหมายให้คณะทำงานจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา วัดพระเชตุพน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณมณฑลพิธีหน้าพระวิหารพระพุทธไสยาสน์หรือพระนอน นอกจากนี้พุทธศาสนิกชน จะได้ร่วมทำบุญที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นคือ การถวายสังฆทานผ้าไตรจีวร แด่พระภิกษุสงฆ์

ในปีนี้ ทางวัดพระเชตุพนได้รับเกียรติ จาก ฯพณฯ เทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายฆราวาสเพื่อร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี กระผมในนามคณะทำงาน ใคร่ขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีประจำสำนักรัฐมนตรีเป็นอย่างสูง

 

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นสิริมงคลแล้ว กระผมขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนกร เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ฯพณฯ เทวัญ ลิปตพัลลภ พัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พลโทปราการ ปทะวานิช พลโทศยาม จันทรวิโรจน์ ผู้กำกับสถานีตำตรวจนครบาล ผู้อำนวยการเขตพระนคร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นางสาวกานกนิษฐ์ แห้วสันตติ ดร,วิภาพรรณ ชูทรัพย์ นายปรีดา ตั้งตรงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระเชตุพน คุณเฉลียว ปรีกรานต์ จากบริษัทตลาดยอดพิมาน ประธานชุมชนท่าเตียน และชุมชนปากคลองตลาด ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมถึงพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมหล่อเทียนพรรษาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต สืบต่อไป

สำหรับงานเทศกาลหล่อเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563 เป็นงานเทศกาลประจำปีของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จัดโดยคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ พร้อมด้วยมูลนิธิ “ทุนพระพุทธยอดฟ้า” ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมศิษย์วัดพระเชตุพนในความอุปถัมภ์ของวัดพระเชตุพน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตพณิชยการ โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ ชุมชนปากคลองตลาด ชุมชนท่าเตียน สมาคมทวีสหมิตรท่าเตียน สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง สำนักงานเขตพระนคร ตลอดจนอุบาสก อุบาสิกาวัดพระเชตุพน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมที่งดงามของไทย

 

ฯพณฯ เทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยกับสื่อมวลชนในงานนี้ว่า ภายหลังจากที่รัฐบาลได้ผ่อนคลายความเข้มงวดในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 มากขึ้น วัด ซึ่งเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธทั่วประเทศ จึงสามารถเปิดให้ประชาชนเข้าปฏิบัติศาสนกิจ และร่วมพิธีทางศาสนาได้ตามปรกติ แต่อย่างไรก็ตาม ในการจัดพิธีกรรมทางศาสนาต่าง ๆ ขอความร่วมมือให้ประชาชนยึดแนวทางการปฏิบัติตนในการป้องกัน ควบคุม และยับยั้งการแพร่ระบาดตามมาตรการของรัฐบาล และปฏิบัติตนตามวิถี New Normal ซึ่งในส่วนของงานประเพณีวัดพระเชตุพนเอง ได้มีมาตรการในการป้องกันอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกัน

ในงานนี้ นายณัฐวุฒิ วัชรพินธ์ุ บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ธรรมนำโลก ได้ไปบันทึกภาพ-ข่าว พร้อมกับมอบหนังสือพิมพ์ธรรมนำโลก แด่ ฯพณฯ เทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีท่านเจ้าคุณพระราชรัตนสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ ร่วมพิธีด้วย