พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ ได้เดินทางมาแสดงธรรมเทศนาที่อาคารกิติยาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

#ครูบาบุญชุ่ม เมตตาแสดงธรรมเทศนาโปรดสาธุชนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

24 มีนาคม 2566เวลา 17.00น พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ ได้เดินทางมาแสดงธรรมเทศนา ให้กับพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิดอยเวียงแก้ว พร้อมคณะศิษย์ยานุศิษย์มูลนิธิดอยเวียงแก้ว โดยบรรยากาศเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าลงทะเบียนเพื่อรับฟังการแสดงเทศนาธรรมของพระครูบาบุญชุ่มตั้งแต่เวลา 14.00 นซึ่งได้มีพุทธศาสนิกชนเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้ารับฟังการแสดงเทศนาธรรมจำนวนหลายพันคน ซึ่งมีขั้นตอนของเจ้าหน้าที่คัดกรองผ่านเครื่องสแกนทุกคนพร้อมติดสติกเกอร์สีชัดเจนใครนั่งแถวไหนทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ทางด้านพลตำรวจเอก ดร.มนตรี ยิ้มแย้ม ประธานมูลนิธิดอยเวียงแก้ว เปิดเผยว่าในการคิดจัดกิจกรรมแสดงธรรมเทศนาในครั้งนี้ไม่ได้มีวาระครบรอบหรือพิเศษแต่อย่างใดเพียงเพื่อนิมนต์พระเดชพระคุณพระครูบาบุญชุ่มญาณสังวโรอลันวาศรีภิกขุได้แสดงธรรมเทศนาให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติได้เข้ารับฟังและน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อความสุขของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไ