พม.ยกย่องเชิดชูเกียรติ’นายแผน วรรณเมธี’เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ 2565

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ ยกย่องเชิดชูเกียรติ  “นายแผน วรรณเมธี” เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ 2565 แบบอย่างทำความดีสร้างความยั่งยืนให้ประเทศชาติ นายแผน วรรณเมธี ปัจจุบันอายุ 99 ปี 2 เดือน ขณะนี้ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสภากาชาดไทย ประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ที่ผ่านมาเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในราชการ ได้แก่ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร อีกทั้งเคยดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆ อาทิ เลขาธิการ สำนักเลขาธิการอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ

(จาก นสพ.แนวหน้า ออนไลน์)