ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีถวายปัจจัย เพื่อส่งเสริมและอุปถัมภ์โครงการอบรมบาลี เขตปกครองคณะสงฆ์นนทบุรี

ผอ.ฟ้า ถวายปัจจัย 200,000 เพื่อส่งเสริมและอุปถัมภ์โครงการอบรมบาลี เขตปกครองคณะสงฆ์นนทบุรี

ผอ.ฟ้า ถวายปัจจัย 200,000 บาท สนับสุนนโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ประจำปี 2566 ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนนท์ วันที่ 1-13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ.วัดบางอ้อยช้าง ต.บางสีทอง  อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

วันนี้ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา.10.00 น.ผอ.ฟ้า พรทิพา สุพัฒนุกูล ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวี ช่อง 160 PSI พร้อมคณะผู้บริหารเป็นเจ้าภาพร่วมถวายภัตตาหารเพล ถวายปัจจัยและพระเครื่อง ให้พระภิกษุสามเณรผู้อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ปี 2566  ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนนท์ ณ.วัดบางอ้อยช้าง ต.บางสีทอง  อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

พร้อมได้ถวายปัจจัย 200,000 บาท ให้กับพระครูพระครูกิตติเขมาภิรม (ประจวบ ตินตะโมระ) เจ้าอาวาส วัดหงษ์ทอง (จังหวัดนนทบุรี) และพระอุดมสิทธินายก-เจ้าอาวาสบางอ้อยช้างและรองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เพื่อสนับสนุนโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ปี2566

โดยโครงการดังกล่าวเป็น การศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนกบาลี นับว่าเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาไว้ เพราะถ้าไม่รู้ภาษาบาลีแล้วก็จะไม่สามารถรู้และเข้าใจคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฏกได้   ดังนั้น คณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จึงส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนในเขตปกครอง

โดย ผอ.ฟ้า ได้กล่าวว่า ดีใจที่ได้มาร่วมทำบุญใหญ่ในครั้งนี้ และได้ถวายปัจจัยเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโครงการดังกล่าว และต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่ได้มาร่วมกันทำบุญในครั้งนี้ด้วย และในโอกาสนี้อยากเรียนแจ้งถึง วัดหรือสถาที่ศึกษาที่ขาดปัจจัยหรือทุนทรัพย์ก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ ที่สถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวี ลำลูกกา ปทุมธานี โทร.02-9840485 / 081-4447338