ผู้การฯ คัมภีร์ ถวายแผ่นพระคาถาพระเจ้าตากสิน วัดนาคกลางพร้อมรับเรื่องร้องทุกข์ชาวชุมชนวัดนาคกลาง

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมด้วย คุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายปฏิบัติการ , คุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายการเงิน ที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัทฯ ได้แก่ คุณบรรพต โพธิ์ทอง, ดร.เจริญสุข ด้วงล้อมจันทร์(โพธิ์เงิน) และ คุณศศน์นัธ เทพกิจ รวมทั้ง คุณสุดารัตน์ ขำสกุล หัวหน้าฝ่ายเลขานุการประธานกรรมการบริหาร ร่วมจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และถวายแผ่นหินอ่อนแกรนิตสลักพระคาถาฯ ให้กับศาลพระเจ้าตากสินมหาราช ฯ ณ วัดนาคกลางวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด กล่าวว่า ตนพร้อมกับคณะผู้บริหารฯ เดินทางมาบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และถวายแผ่นหินอ่อนแกรนิตสลักพระคาถาฯ ให้กับศาลพระเจ้าตากสินมหาราช ฯ ณ วัดนาคกลางวรวิหาร กรุงเทพฯ ซึ่งจะมีการเดินทางไปถวายแผ่นพระคาถาฯ ให้กับวัดที่มีความเกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นการระลึกถึงความเสียสละและสมพระเกียรติของพระองค์ท่าน

“สำหรับการเดินทางมาวัดนาคกลางวรวิหารครั้งนี้ ตนได้เห็นความสวยงามของศาลพระเจ้าตากสินฯ รวมถึงรูปปั้นพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชที่มีหลากหลายพระอิริยาบถ ซึ่งมีองค์หนึ่งที่มีพระอิริยาบถที่สวยงามมากเป็นพระอิริยาบถพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเครื่องสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า”

นอกจากการมาถวายแผ่นศิลาพระคาถาฯ แล้วยังได้มีโอกาสมาพบปะพี่น้องประชาชนชุมชนวัดนาคกลาง พร้อมกับได้มีโอกาสรับฟังปัญหาต่างๆ ของชุมชนจากประธานชุมชนฯ โดยชุมชนแห่งนี้มีความต้องการในเรื่องของหนังสือไว้ให้เยาวชนได้อ่านเวลาว่าง และมีความต้องการทำสินค้าโอทอปเพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้คนในชุมชน ซึ่งตนคาดว่าจะนำหนังสือมามอบให้ชุมชนและวางแผนจะช่วยสนับสนุนสินค้าโอทอปของชุมชนวัดนาคกลางด้วย

“อย่างไรก็ตาม ตนขอให้ทุกคนมีความรักสามัคคีและรักชาติ เพราะเรามีแผ่นดินไทยทุกวันนี้ได้ต้องถือว่าเป็นบุญคุณของบรรพชนวีรบุรุษของเรารวมถึงพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่เสียสละทั้งเลือดเนื้อทั้งชีวิตเพื่อแผ่นดินนี้ให้พวกเรา ซึ่งเราต้องสำนึกในตรงนี้ดังนั้นเราต้องมีความสามัคคีกันเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้ บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด จึงพยายามส่งเสริมในเรื่องของความเป็นครอบครัวประเทศไทย กล่าวคือเราส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นจุดเชื่อมความเป็นครอบครัวซึ่งจะส่งผลให้ทุกคนมีความรักสามัคคีกันในชาติ”นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์กล่าวทิ้งท้าย